Göm menyn

Kurser ordnade efter kursnamn

Listan omfattar kurser som ges Ht 2017 till och med Ht 2018. För mer information om en kurs, klicka på kurskoden.

732A60Advanced Academic Studies,  hp (A)
732A75Advanced Data Mining, 6 hp (A)
TDDD10AI-programmering, 6 hp (A)
TDDE05AI-robotik, 6 hp (Avancerad nivå)
729A69Aktuell kognitionsvetenskaplig forskning 1, 5 hp (Avancerad nivå)
729A70Aktuell kognitionsvetenskaplig forskning 2, 5 hp (Avancerad nivå)
TDDD95Algoritmisk problemlösning, 6 hp (Avancerad nivå)
732A54Analys av big data,  hp (A)
TDDE33Användardriven produktutveckling, 6 hp (Grundnivå)
TDDE36Användarupplevelse och interaktionsdesign, 12 hp (Grundnivå)
TDDD35Användbara system, 6 hp (Grundnivå)
729A99Användbarhetstestning, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD92Artificiell intelligens - projekt, 5 hp (Grundnivå)
729G43Artificiell intelligens, 12 hp (G2)
TDDC17Artificiell intelligens, 6 hp (Grundnivå)
TDDD48Automatisk planering, 6 hp (Avancerad nivå)
729A88Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD53Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (Avancerad nivå)
732A96Avancerad maskininlärning, 6 hp (A)
TDDE15Avancerad maskininlärning, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD38Avancerad programmering i C++, 6 hp (Avancerad nivå)
732A94Avancerad programmering i R, 6 hp (A)
TDDD30Avancerad programutvecklingsmetodik, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE19Avancerad projektkurs: AI och maskininlärning, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE20Avancerad projektkurs: Spel-, app- och webbutveckling, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE21Avancerad projektkurs: Säkra distribuerade och inbyggda system, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD27Avancerad webbprogrammering, 6 hp (Avancerad nivå)
TDTS21Avancerade nätverk, 6 hp (Avancerad nivå)
729G41Avslutningskurs för kognitionsvetenskap på grundnivå, 6 hp (Grundnivå)
732G43Bayesiansk statistik, 7.5 hp (G)
732A91Bayesianska metoder, 6 hp (A)
TDDE07Bayesianska metoder, 6 hp (Avancerad nivå)
732A66Beslutsteori, 6 hp (A)
729A71Beteende i komplexa system, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE31Big Data Analytics, 6 hp (Avancerad nivå)
732A51Bioinformatik, 6 hp (A)
TDDE29Codesign, verktyg och angreppssätt, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD41Data Mining - Clustering and Association Analysis, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDA69Data- och programstrukturer, 6 hp (Grundnivå)
732G12Data-Mining, 7.5 hp (G)
TDDD74Databaser för bioinformatik, 6 hp (Grundnivå)
732G16Databaser: design och programmering, 7.5 hp (G2)
TDDD81Databasteknik för kandidatprojekt, 6 hp (Grundnivå)
732A57Databasteknik,  hp (G2)
TDDD12Databasteknik, 6 hp (Grundnivå)
TDDD37Databasteknik, 6 hp (Grundnivå)
TDDD46Databasteknik, 8 hp (Grundnivå)
TDDD43Datamodeller och databaser, avancerad kurs, 6 hp (Avancerad nivå)
725G97Datastrukturer och algoritmer, 7.5 hp (Grundnivå)
TDDC91Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (Grundnivå)
TDDD71Datastrukturer och algoritmer, 2 hp (Grundnivå)
TDDE22Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (Grundnivå)
TDDI16Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (Grundnivå)
TDDD86Datastrukturer, algoritmer och programmeringsparadigm, 11 hp (Grundnivå)
TDDE32Datavetenskaplig professionalism, 6 hp (Grundnivå)
TDDI03Datorarkitektur, 4 hp (Grundnivå)
TDTS08Datorarkitektur, 6 hp (Avancerad nivå)
TDTS10Datorarkitektur, 6 hp (Grundnivå)
732A90Datorintensiva statistiska metoder, 6 hp (A)
TDTS04Datornät och distribuerade system, 8 hp (Grundnivå)
TDTS11Datornät och internetprotokoll, 6 hp (Grundnivå)
TDTS06Datornät, 6 hp (Grundnivå)
TDDC66Datorsystem och programmering, 4 hp (G2)
TDDD61Design - strategi och management, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD23Design och programmering av datorspel, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD61Design, strategi, management, 6 hp (Avancerad nivå)
768A03Designforskningsmetod, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDB84Designmönster, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE03Designstudio II, 12 hp (Avancerad nivå)
TDDC75Diskreta strukturer, 8 hp (Grundnivå)
TDDI07Distribuerad inbyggd programvara och nätverk, 4 hp (Grundnivå)
729G12Distribuerad och situerad kognition, 6 hp (Grundnivå)
TDDD25Distribuerade system, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD75Effektdriven utveckling och humancentrerad design av interaktiva system, 6 hp (Grundnivå)
TDP024Enterprise Systems, 6 hp (Grundnivå)
TQPR10Examensarbete, 16 hp (G2)
TDDD14Formella språk och automatateori, 6 hp (Grundnivå)
TDDD85Formella språk och automatateori, 6 hp (Grundnivå)
TDDD73Funktionell och imperativ programmering i Python, 6 hp (G1)
TDDE23Funktionell och imperativ programmering, del 1, 6 hp (Grundnivå)
TDDE24Funktionell och imperativ programmering, del 2, 5 hp (Grundnivå)
TDDD57Fysisk interaktion och spelprogrammering, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE39Fysisk interaktionsdesign och prototyping, 6 hp (Avancerad nivå)
TDP017Företagsprojekt, 10 hp (Grundnivå)
TDP015Grunder i matematik och logik, 6 hp (Grundnivå)
732G30Grunder i statistisk metodik, 15 hp (G)
732G17Grundläggande SAS-programmering, 7.5 hp (G)
732G45Grundläggande statistik och dataanalys, 30 hp (G)
732G01Grundläggande statistik, grundkurs, 7.5 hp (G)
732G40Grundläggande statistik, 7.5 hp (G)
TDDI41Grundläggande systemadministration, 8 hp (Grundnivå)
TDDI41Grundläggande systeminstallation, 8 hp (Grundnivå)
729G44Gränssnittsdesign, 6 hp (Grundnivå)
TDDD50Grön IT, 4 hp (Grundnivå)
TDP001Handhavande av datormiljö, 4 hp (Grundnivå)
TDP002Imperativ programmering, 6 hp (Grundnivå)
TDDD17Informationssäkerhet, fk, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD70Ingenjörsprofessionalism, del 1, 1 hp (Grundnivå)
TDDD84Ingenjörsprofessionalism, del 3, 1 hp (Grundnivå)
TDDD94Ingenjörsprofessionalism, del 4, 1 hp (Grundnivå)
TDDD91Ingenjörsprofessionalism, del 5, 1 hp (Grundnivå)
TDDD99Ingenjörsprofessionalism, delar 1 till 6,  hp (G1)
TDDI83Ingenjörsprofessionalism, 2 hp (Grundnivå)
TDDD58Interaktionsdesign - Projekt, 12 hp (Grundnivå)
768A01Interaktionsdesign: studio, 12 hp (Avancerad nivå)
729G22Interaktionsdesign, 6 hp (Grundnivå)
729G26Interaktionsprogrammering, 6 hp (Grundnivå)
TDDC73Interaktionsprogrammering, 6 hp (Grundnivå)
TDDD13Interaktionsprogrammering, 6 hp (Grundnivå)
TDDC63Interaktiv form, 6 hp (Grundnivå)
TDDD90Interaktiva produkter, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD60Interaktiva system, 4 hp (Grundnivå)
TDP022Interaktiva system, 6 hp (Grundnivå)
TDDD65Introduction to the Theory of Computation, 6 hp (Grundnivå)
TDIU14Introduktion till examensarbete, 4 hp (Grundnivå)
729A10Introduktion till kognitionsvetenskap, 6 hp (Avancerad nivå)
732A95Introduktion till Maskininlärning, 9 hp (A)
TDDE04Introduktion till programmering och datalogiskt tänkande, 6 hp (Grundnivå)
732A74Introduktion till Python, 3 hp (A)
TDDE17Introduktion till språkteknologi, 4 hp (Grundnivå)
729G74IT och programmering, grundkurs, 6 hp (Grundnivå)
TDDD29IT-projektledning, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD83Kandidatprojekt datateknik, 18 hp (Grundnivå)
TDDD96Kandidatprojekt i programvaruutveckling, 15 hp (Grundnivå)
729G40Kandidatuppsats i kognitionsvetenskap, 18 hp (Grundnivå)
732G32Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs, 15 hp (G)
729G01Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs, 6 hp (Grundnivå)
729A94Kognitionsvetenskaplig metod, 6 hp (Avancerad nivå)
729A67Kognitionsvetenskaplig metodfördjupning, 6 hp (Avancerad nivå)
769A01Kognitionsvetenskapligt projektarbete I, 12 hp (Avancerad nivå)
769A02Kognitionsvetenskapligt projektarbete II, 12 hp (Avancerad nivå)
729A46Kognitionsvetenskapligt projektarbete, 16 hp (Avancerad nivå)
729G15Kognitiv modellering, 6 hp (Grundnivå)
729A78Kognitiva aspekter på lärande samt design av lärteknologi, 7.5 hp (Avancerad nivå)
TDDD55Kompilatorer och interpretatorer, 4 hp (Grundnivå)
TDDB44Kompilatorkonstruktion, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD05Komponentbaserad programvara, 6 hp (Avancerad nivå)
TDP007Konstruktion av datorspråk, 6 hp (Grundnivå)
TDDI08Konstruktion av inbyggda system, 4 hp (Grundnivå)
TDDD20Konstruktion och analys av algoritmer, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD72Logik, 6 hp (Grundnivå)
TDDD88Logik, 5 hp (Grundnivå)
TDDD08Logikprogrammering, 6 hp (Avancerad nivå)
732A99Maskininlärning, 9 hp (A)
TDDE01Maskininlärning, 6 hp (Avancerad nivå)
729A80Masteruppsats, 30 hp (Avancerad nivå)
732A64Masteruppsats, 30 hp (A)
TDDE02Mjukvarutekniskt entreprenörskap, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD66Mobila nätverk, 6 hp (Grundnivå)
TDDE13Multiagentsystem, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD56Multicore- och GPU-Programmering, 6 hp (Avancerad nivå)
732G08Multivariata metoder, 7.5 hp (G)
732A97Multivariata statistiska metoder, 6 hp (A)
729A27Natural Language Processing, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDI82Objektorienterad problemlösning, 10 hp (Grundnivå)
725G90Objektorienterad programmering i Java, 7.5 hp (Grundnivå)
TDDE10Objektorienterad programmering i Java, 6 hp (Grundnivå)
TDDE11Objektorienterad programmering i Java, 4 hp (Grundnivå)
729A85Objektorienterad programmering och Java, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD78Objektorienterad programmering och Java, 6 hp (Grundnivå)
TDDE30Objektorienterad programmering och Java, 7 hp (Grundnivå)
TDDC77Objektorienterad programmering, 8 hp (Grundnivå)
TDIU20Objektorienterad programmering, 4 hp (Grundnivå)
TDP004Objektorienterad programmering, 8 hp (Grundnivå)
732G44Officiell statistik och dataetik,  hp (G)
TDDC61On-line produktion, 6 hp (Grundnivå)
TDIU11Operativsystem, 6 hp (Grundnivå)
TDDE25Perspektiv på data- och mjukvaruteknik, 6 hp (Grundnivå)
TDDD63Perspektiv på datateknik/datavetenskap, 7 hp (G)
TDDD39Perspektiv på informationsteknologi, 8 hp (Grundnivå)
TDDD62Praktik, 18 hp (Avancerad nivå)
725G83Problemlösning och programmering, 6 hp (Grundnivå)
725G92Problemlösning och programmering, 7.5 hp (Grundnivå)
TDDD44Problemlösning och programmering, 6 hp (Grundnivå)
TDIU08Problemlösning och programmering, 6 hp (Grundnivå)
TDIU16Process- och operativsystemprogrammering, 4 hp (Grundnivå)
TDDB68Processprogrammering och operativsystem, 6 hp (Grundnivå)
729A64Profilfördjupning, 10 hp (Avancerad nivå)
TDDE18Programmera C++, 6 hp (Grundnivå)
TDDC74Programmering - abstraktion och modellering, 8 hp (Grundnivå)
TDDI11Programmering av inbyggda system, 6 hp (Grundnivå)
TDDC78Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg, 6 hp (Avancerad nivå)
725G66Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (Grundnivå)
TDDD49Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (Grundnivå)
726G77Programmering i C++, 6 hp (G2)
732G33Programmering i R, 7.5 hp (G)
729G75Programmering och algoritmiskt tänkande, 6 hp (Grundnivå)
TDDC76Programmering och datastrukturer, 8 hp (Grundnivå)
TDDD87Programmering och problemlösning, 6 hp (Grundnivå)
TDDD11Programmering, grundkurs, 8 hp (Grundnivå)
TDDC97Programmering, 6 hp (G2)
TDDD33Programmering, 6 hp (G2)
TDDI02Programmeringsprojekt, 6 hp (G1)
TDDD69Programutvecklingsmetodik - företagsprojekt, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDC93Programutvecklingsmetodik teori, 4 hp (Grundnivå)
TDDC93Programutvecklingsmetodik, teori, 4 hp (Grundnivå)
725G64Programutvecklingsmetodik, 12 hp (Grundnivå)
TDDC88Programutvecklingsmetodik, 12 hp (Avancerad nivå)
TDDD76Programutvecklingsprojekt i ett helhetsperspektiv, 8 hp (Grundnivå)
TDDD04Programvarutestning, 6 hp (Avancerad nivå)
TDP029Projekt: Agil systemutveckling, 8 hp (Grundnivå)
TDP019Projekt: Datorspråk, 10 hp (Grundnivå)
TDP003Projekt: Egna datormiljön, 6 hp (Grundnivå)
TDP028Projekt: Entreprenöriell programmering, 10 hp (Grundnivå)
TDDD80Projekt: Mobila och sociala applikationer, 11 hp (Grundnivå)
TDP005Projekt: Objektorienterat system, 6 hp (Grundnivå)
732G39Projektarbete i statistik, 7.5 hp (G)
729G76Projekthantering inom människa-teknikinteraktion, 6 hp (Grundnivå)
TDDD82Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system, 30 hp (Grundnivå)
TDDD07Realtidssystem, 6 hp (Avancerad nivå)
732G05Regressions- och tidsserieanalys, 7.5 hp (G)
732G41Regressions- och tidsserieanalys, 7.5 hp (G)
769A03Representationer som tänkande, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE38Representationer som tänkande, 6 hp (Avancerad nivå)
732A76Research Project, 6 hp (A)
729A98Risk- och olycksanalys, 6 hp (Avancerad nivå)
732G21Sambandsmodeller, 15 hp (G)
729G21Sammansatta kognitiva system, 6 hp (G2)
TDDE28Samtida perspektiv på värdeskapande, 6 hp (Avancerad nivå)
TDAB01Sannolikhetslära och statistik, 6 hp (Grundnivå)
732A63Sannolikhetsteori, 6 hp (A)
729A63Simulatorer och simulatoranvändning, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDC90Software Security, 6 hp (Avancerad nivå)
729G17Språkteknologi, 6 hp (Grundnivå)
TDDE09Språkteknologi, 6 hp (Avancerad nivå)
TDP030Språkteknologi, 6 hp (Grundnivå)
729G09Språkvetenskaplig databehandling, 6 hp (Grundnivå)
732G70Statistik A, 7 hp (G)
732G71Statistik B, 8 hp (G)
NDAB02Statistik; teori och tillämpning i biologi, 6 hp (Grundnivå)
732G81Statistik, 11 hp (G)
732G34Statistisk analys av komplexa data, 7.5 hp (G)
732G20Statistisk teori I, 7.5 hp (G)
732A93Statistiska metoder, 6 hp (A)
TDDE14Storskalig mjukvaruutveckling - bidrag och evolution, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE06Storskalig mjukvaruutveckling - strukturer och processer, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE35Storskaliga distribuerade system och nätverk, 11 hp (Grundnivå)
732G38Surveymetodik med teori, 7.5 hp (G)
732G04Surveymetodik, 7.5 hp (G)
TDTS07Systemkonstruktion och metodik, 6 hp (Avancerad nivå)
732A92Text Mining, 6 hp (A)
TDDE16Text Mining, 6 hp (Avancerad nivå)
732A62Tidsserieanalys, 6 hp (A)
729G19Tillämpad kognitionsvetenskap, 12 hp (Grundnivå)
768A05Tjänstedesign och innovation, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD51Tjänstedesign och tjänsteinnovation, 6 hp (Avancerad nivå)
768A04Tjänstedesign, studio, 12 hp (Avancerad nivå)
768A07Uppsats, 30 hp (Avancerad nivå)
TDP026Vetenskaplig metod inom programmering, 6 hp (Grundnivå)
TDDD89Vetenskaplig metod, 6 hp (Avancerad nivå)
732A98Visualisering, 6 hp (A)
732G31Visuell dataanalys, 6 hp (G)
729G28Webbprogrammering och databaser, 6 hp (Grundnivå)
TDP013Webbprogrammering och interaktivitet, 6 hp (Grundnivå)
TDDD97Webbprogrammering, 6 hp (Grundnivå)

Sidansvarig: Grundutbildningen