Göm menyn

Kurser ordnade efter kursnamn

Listan omfattar kurser som ges Ht 2021 till och med Ht 2022. För mer information om en kurs, klicka på kurskoden.

732A96Advanced Machine Learning, 6 hp (Avancerad nivå)
ETE335AI för naturligt språk, 3 hp (Grundnivå)
TDDE05AI-robotik, 6 hp (Avancerad nivå)
732A60Akademiska studier på avancerad nivå, 3 hp (Avancerad nivå)
TDDD95Algoritmisk problemlösning, 6 hp (Avancerad nivå)
732A54Analys av Big data, 6 hp (Avancerad nivå)
753A01Analys av sport, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE33Användardriven produktutveckling, 6 hp (Grundnivå)
TDDE36Användarupplevelse och interaktionsdesign, 12 hp (Grundnivå)
729A99Användbarhetstestning, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD92Artificiell intelligens - projekt, 5 hp (Grundnivå)
729G78Artificiell intelligens, 9 hp (Grundnivå)
TDDC17Artificiell intelligens, 6 hp (Grundnivå)
TDDD48Automatisk planering, 6 hp (Avancerad nivå)
732A75Avancerad Data Mining, 6 hp (Avancerad nivå)
729A88Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (Avancerad nivå)
769A18Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD53Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE15Avancerad maskininlärning, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD38Avancerad programmering i C++, 6 hp (Avancerad nivå)
732A94Avancerad programmering i R, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE45Avancerad programvarudesign, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE19Avancerad projektkurs: AI och maskininlärning, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE20Avancerad projektkurs: Spel-, app- och webbutveckling, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE21Avancerad projektkurs: Säkra distribuerade och inbyggda system, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD27Avancerad webbprogrammering, 6 hp (Avancerad nivå)
TDTS21Avancerade nätverk, 6 hp (Avancerad nivå)
729G41Avslutningskurs för kognitionsvetenskap på grundnivå, 6 hp (Grundnivå)
732A73Bayesian Learning, 6 hp (Avancerad nivå)
732G43Bayesiansk statistik, 7.5 hp (Grundnivå)
732A91Bayesianska metoder, 6 hp (Avancerad nivå)
732A66Beslutsteori, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE31Big Data Analytics, 6 hp (Avancerad nivå)
732A51Bioinformatik, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE29Codesign, verktyg och angreppssätt, 6 hp (Avancerad nivå)
ETE352Cybersäkerhet - grunder och medvetenhet, 3 hp (Grundnivå)
TDDD41Data Mining - Clustering and Association Analysis, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE55Data- och programstrukturer, 6 hp (Grundnivå)
732G12Data-Mining, 7.5 hp (Grundnivå)
TDDE49Databaser och informationssäkerhet för bioinformatik, 6 hp (Grundnivå)
732G16Databaser: design och programmering, 7.5 hp (Grundnivå)
TDDD81Databasteknik för kandidatprojekt, 6 hp (Grundnivå)
732A57Databasteknik, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD12Databasteknik, 6 hp (Grundnivå)
TDDD37Databasteknik, 6 hp (Grundnivå)
TDDD43Datamodeller och databaser, avancerad kurs, 6 hp (Avancerad nivå)
725G97Datastrukturer och algoritmer, 7.5 hp (Grundnivå)
TDDC91Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (Grundnivå)
TDDE22Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (Grundnivå)
TDDI16Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (Grundnivå)
TDDD86Datastrukturer, algoritmer och programmeringsparadigm, 11 hp (Grundnivå)
TDDE32Datavetenskaplig professionalism, 6 hp (Grundnivå)
TDDI03Datorarkitektur, 4 hp (Grundnivå)
TDTS08Datorarkitektur, 6 hp (Avancerad nivå)
TDTS10Datorarkitektur, 6 hp (Grundnivå)
732A72Datorintensiva statistiska metoder, 6 hp (Avancerad nivå)
732A90Datorintensiva statistiska metoder, 6 hp (Avancerad nivå)
TDTS04Datornät och distribuerade system, 8 hp (Grundnivå)
TDTS11Datornät och internetprotokoll, 6 hp (Grundnivå)
TDTS06Datornät, 6 hp (Grundnivå)
732A78Deep Learning, 3 hp (Avancerad nivå)
TDDD23Design och programmering av datorspel, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE43Design och utveckling av interaktiva system, 12 hp (Grundnivå)
769A06Designforskningsmetoder, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE03Designstudio II, 12 hp (Avancerad nivå)
TDDC75Diskreta strukturer, 8 hp (Grundnivå)
TDDI07Distribuerad inbyggd programvara och nätverk, 4 hp (Grundnivå)
729G12Distribuerad och situerad kognition, 6 hp (Grundnivå)
TDDD25Distribuerade system, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD75Effektdriven utveckling och humancentrerad design av interaktiva system, 6 hp (Grundnivå)
TDP024Enterprise Systems, 6 hp (Grundnivå)
TQPR10Examensarbete, 16 hp (G2)
TDDD14Formella språk och automatateori, 6 hp (Grundnivå)
TDDD85Formella språk och automatateori, 6 hp (Grundnivå)
732A76Forskningsprojekt, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE23Funktionell och imperativ programmering, del 1, 6 hp (Grundnivå)
TDDE24Funktionell och imperativ programmering, del 2, 5 hp (Grundnivå)
TDDD57Fysisk interaktion och spelprogrammering, 6 hp (Avancerad nivå)
TDP017Företagsprojekt, 10 hp (Grundnivå)
TDP015Grunder i matematik och logik, 6 hp (Grundnivå)
TDDE56Grunderna i AI och maskininlärning, 6 hp (Grundnivå)
ETE318Grunderna i AI, 2 hp (Grundnivå)
961G14Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare i åk 7-9, 7.5 hp (Grundnivå)
732G17Grundläggande SAS-programmering, 7.5 hp (Grundnivå)
732G45Grundläggande statistik och dataanalys, 30 hp (Grundnivå)
732G01Grundläggande statistik, grundkurs, 7.5 hp (Grundnivå)
732G50Grundläggande statistik, 7.5 hp (Grundnivå)
TDDI41Grundläggande systemadministration, 8 hp (Grundnivå)
TDP031Grundläggande systemadministration, 8 hp (Grundnivå)
TDDD50Grön IT, 4 hp (Grundnivå)
TDP001Handhavande av datormiljö, 4 hp (Grundnivå)
769A09Human Factors, 6 hp (Avancerad nivå)
769A19Human Factors, 6 hp (Avancerad nivå)
TDP002Imperativ programmering, 6 hp (Grundnivå)
TDDD17Informationssäkerhet, fk, 6 hp (Avancerad nivå)
729G46Informationsteknologi och programmering, 12 hp (Grundnivå)
TDDD70Ingenjörsprofessionalism, del 1, 1 hp (Grundnivå)
TDDD79Ingenjörsprofessionalism, del 2, 1 hp (Grundnivå)
TDDD84Ingenjörsprofessionalism, del 3, 1 hp (Grundnivå)
TDDD94Ingenjörsprofessionalism, del 4, 1 hp (Grundnivå)
TDDD91Ingenjörsprofessionalism, del 5, 1 hp (Grundnivå)
TDDD98Ingenjörsprofessionalism, del 6, 1 hp (Grundnivå)
TDDD99Ingenjörsprofessionalism, delar 1 till 6,  hp (G1)
TDDI83Ingenjörsprofessionalism, 2 hp (Grundnivå)
769A12Intelligenta virtuella agenter och sociala robotar, 6 hp (Avancerad nivå)
729G85Interaktionsdesign och användarupplevelse, 9 hp (Grundnivå)
769A04Interaktionsdesign, studiokurs, 6 hp (Avancerad nivå)
729G22Interaktionsdesign, 6 hp (Grundnivå)
729G87Interaktionsprogrammering, 6 hp (Grundnivå)
TDDC73Interaktionsprogrammering, 6 hp (Grundnivå)
TDDD90Interaktiva produkter, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD60Interaktiva system, 4 hp (Grundnivå)
TDP022Interaktiva system, 6 hp (Grundnivå)
732A68Introduction to Machine Learning, 9 hp (Avancerad nivå)
TDIU14Introduktion till examensarbete, 4 hp (Grundnivå)
729A10Introduktion till kognitionsvetenskap, 6 hp (Avancerad nivå)
961G24Introduktion till programmering i textbaserad miljö, 5 hp (Grundnivå)
TDDE04Introduktion till programmering och datalogiskt tänkande, 6 hp (Grundnivå)
TDDD83Kandidatprojekt datateknik, 18 hp (Grundnivå)
TDDD96Kandidatprojekt i programvaruutveckling, 15 hp (Grundnivå)
729G38Kandidatuppsats i kognitionsvetenskap, 18 hp (Grundnivå)
729G40Kandidatuppsats i kognitionsvetenskap, 18 hp (Grundnivå)
729G39Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs, 9 hp (Grundnivå)
729A94Kognitionsvetenskaplig metod, 6 hp (Avancerad nivå)
769A21Kognitionsvetenskaplig metod, 6 hp (Avancerad nivå)
769A01Kognitionsvetenskapligt projektarbete I, 12 hp (Avancerad nivå)
769A02Kognitionsvetenskapligt projektarbete II, 12 hp (Avancerad nivå)
729G15Kognitiv modellering, 6 hp (Grundnivå)
729G83Kognitiv teknologi och artificiell intelligens, 9 hp (Grundnivå)
729A78Kognitiva aspekter på lärande samt design av lärteknologi, 7.5 hp (Avancerad nivå)
TDDD55Kompilatorer och interpretatorer, 4 hp (Grundnivå)
TDDB44Kompilatorkonstruktion, 6 hp (Avancerad nivå)
TDP007Konstruktion av datorspråk, 6 hp (Grundnivå)
TDDI08Konstruktion av inbyggda system, 4 hp (Grundnivå)
TDDD20Konstruktion och analys av algoritmer, 6 hp (Avancerad nivå)
769A08Kroppsbaserad, situerad och distribuerad kognition, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD72Logik, 6 hp (Grundnivå)
TDDD88Logik, 5 hp (Grundnivå)
TDDD08Logikprogrammering, 6 hp (Avancerad nivå)
732A99Maskininlärning, 9 hp (Avancerad nivå)
TDDE01Maskininlärning, 6 hp (Avancerad nivå)
732A64Masteruppsats i statistik, 30 hp (Avancerad nivå)
729A80Masteruppsats, 30 hp (Avancerad nivå)
91MAXXMatematik: Programmering med matematisk och ämnesdidaktisk specialisering, 0 hp (Grundnivå)
92MAXXMatematik: Programmering med matematisk och ämnesdidaktisk specialisering, 0 hp (Grundnivå)
TDDE51Metoder och verktyg för stora distribuerade projekt, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE02Mjukvarutekniskt entreprenörskap, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE34Mjukvaruverifiering, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD66Mobila nätverk, 6 hp (Grundnivå)
TDDE48Mobila nätverk, 4 hp (Grundnivå)
TDDE13Multiagentsystem, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD56Multicore- och GPU-Programmering, 6 hp (Avancerad nivå)
732G08Multivariata metoder, 7.5 hp (Grundnivå)
732A97Multivariata statistiska metoder, 6 hp (Avancerad nivå)
729G84Människan i komplexa system, 9 hp (Grundnivå)
729A27Natural Language Processing, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDI82Objektorienterad problemlösning, 10 hp (Grundnivå)
725G90Objektorienterad programmering i Java, 7.5 hp (Grundnivå)
TDDE10Objektorienterad programmering i Java, 6 hp (Grundnivå)
TDDE11Objektorienterad programmering i Java, 4 hp (Grundnivå)
729A85Objektorienterad programmering och Java, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD78Objektorienterad programmering och Java, 6 hp (Grundnivå)
TDDE30Objektorienterad programmering och Java, 7 hp (Grundnivå)
TDDC77Objektorienterad programmering, 8 hp (Grundnivå)
TDIU20Objektorienterad programmering, 4 hp (Grundnivå)
TDP004Objektorienterad programmering, 8 hp (Grundnivå)
TDIU11Operativsystem, 6 hp (Grundnivå)
TDDE25Perspektiv på data- och mjukvaruteknik, 6 hp (Grundnivå)
TDDD39Perspektiv på informationsteknologi, 8 hp (Grundnivå)
725G92Problemlösning och programmering, 7.5 hp (Grundnivå)
TDDD44Problemlösning och programmering, 6 hp (Grundnivå)
TDIU08Problemlösning och programmering, 6 hp (Grundnivå)
TDIU16Process- och operativsystemprogrammering, 4 hp (Grundnivå)
TDDB68Processprogrammering och operativsystem, 6 hp (Grundnivå)
TDDE47Processprogrammering och operativsystem, 8 hp (Grundnivå)
TDDE18Programmera C++, 6 hp (Grundnivå)
TDDI11Programmering av inbyggda system, 6 hp (Grundnivå)
TDDC78Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg, 6 hp (Avancerad nivå)
725G66Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (Grundnivå)
TDDD49Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (Grundnivå)
726G77Programmering i C++, 6 hp (Grundnivå)
732G33Programmering i R, 7.5 hp (Grundnivå)
732G83Programmering i R, 7.5 hp (Grundnivå)
961G29Programmering i textbaserad miljö, 2.5 hp (Grundnivå)
TDDC76Programmering och datastrukturer, 8 hp (Grundnivå)
TDDD87Programmering och problemlösning, 6 hp (Grundnivå)
TDDE54Programmering och problemlösning, 6 hp (Grundnivå)
TDDD11Programmering, grundkurs, 8 hp (Grundnivå)
TDDE44Programmering, grundkurs, 8 hp (Grundnivå)
TDDE52Programmeringsprojekt med öppen källkod, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDI02Programmeringsprojekt, 6 hp (Grundnivå)
TDDI17Programmeringsprojekt, 8 hp (Grundnivå)
TDDD69Programutvecklingsmetodik - företagsprojekt, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDC93Programutvecklingsmetodik, teori, 4 hp (Grundnivå)
725G64Programutvecklingsmetodik, 12 hp (Grundnivå)
TDDC88Programutvecklingsmetodik, 12 hp (Avancerad nivå)
TDDD76Programutvecklingsprojekt i ett helhetsperspektiv, 8 hp (Grundnivå)
TDDE41Programvaruarkitekturer, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE46Programvarukvalitet, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD04Programvarutestning, 6 hp (Avancerad nivå)
TDP032Projekt: Agil systemutveckling, 10 hp (Grundnivå)
TDP019Projekt: Datorspråk, 10 hp (Grundnivå)
TDP003Projekt: Egna datormiljön, 6 hp (Grundnivå)
TDP028Projekt: Entreprenöriell programmering, 10 hp (Grundnivå)
TDDD80Projekt: Mobila och sociala applikationer, 11 hp (Grundnivå)
TDP005Projekt: Objektorienterat system, 6 hp (Grundnivå)
732G39Projektarbete i statistik, 7.5 hp (Grundnivå)
TDDD07Realtidssystem, 6 hp (Avancerad nivå)
732G93Regressions- och tidsserieanalys, 7.5 hp (Grundnivå)
732G46Regressions- och variansanalys, 15 hp (Grundnivå)
769A03Representationer som tänkande, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE38Representationer som tänkande, 6 hp (Avancerad nivå)
729A98Risk- och olycksanalys, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE28Samtida perspektiv på värdeskapande, 6 hp (Avancerad nivå)
TDAB01Sannolikhetslära och statistik, 6 hp (Grundnivå)
732A63Sannolikhetsteori, 6 hp (Avancerad nivå)
729A63Simulatorer och simulatoranvändning, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDC90Software Security, 6 hp (Avancerad nivå)
729G49Språk och datorer, 9 hp (Grundnivå)
729G17Språkteknologi, 6 hp (Grundnivå)
729G86Språkteknologi, 6 hp (Grundnivå)
TDDE09Språkteknologi, 6 hp (Avancerad nivå)
TDP030Språkteknologi, 6 hp (Grundnivå)
732A93Statistical Methods, 6 hp (Avancerad nivå)
732G70Statistik A, 7 hp (Grundnivå)
732G71Statistik B, 8 hp (Grundnivå)
NDAB02Statistik; teori och tillämpning i biologi, 6 hp (Grundnivå)
732G81Statistik, 11 hp (Grundnivå)
732G20Statistisk teori I, 7.5 hp (Grundnivå)
732G34Statistiska metoder för komplexa data, 7.5 hp (Grundnivå)
TDDE14Storskalig mjukvaruutveckling - bidrag och evolution, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE06Storskalig mjukvaruutveckling - strukturer och processer, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE35Storskaliga distribuerade system och nätverk, 11 hp (Grundnivå)
TDDE37Studio 2, 12 hp (Avancerad nivå)
732G38Surveymetodik med teori, 7.5 hp (Grundnivå)
732G92Surveymetodik, 7.5 hp (Grundnivå)
TDTS07Systemkonstruktion och metodik, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE53Säkra system: Projekttermin inklusive kandidatprojekt, 26 hp (Grundnivå)
732A92Text Mining, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE16Text Mining, 6 hp (Avancerad nivå)
732A80Tidsserier och sekvensinlärning, 6 hp (Avancerad nivå)
729G36Tillämpad kognitionsvetenskap, 12 hp (Grundnivå)
729G81Tillämpad kognitionsvetenskap, 15 hp (Grundnivå)
TDDD51Tjänstedesign och tjänsteinnovation, 6 hp (Avancerad nivå)
769A05Tjänstedesign, studiokurs, 12 hp (Avancerad nivå)
TDDE40Transformation för design, 6 hp (Avancerad nivå)
TDP026Vetenskaplig metod inom programmering, 6 hp (Grundnivå)
TDDD89Vetenskaplig metod, 6 hp (Avancerad nivå)
732A98Visualisering, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE42Webbproduktion med dynamisk layout, 6 hp (Grundnivå)
729G28Webbprogrammering och databaser, 6 hp (Grundnivå)
TDP013Webbprogrammering och interaktivitet, 6 hp (Grundnivå)
732A56Webbprogrammering, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD97Webbprogrammering, 6 hp (Grundnivå)

Sidansvarig: Grundutbildningen