Göm menyn

92MAXX Matematik: Programmering med matematisk och ämnesdidaktisk specialisering, 0.0 hp (Grundnivå)
/Mathematics: Programming with a Mathematical and Didactical Perspective/
2022 Ht1 — Ht2

KursledareTorbjörn Jonsson, Viktor Olsson, Pontus Haglund
KursadministratörAnna Grabska Eklund

2021 Ht1 — Ht2

KursledareTorbjörn Jonsson, Viktor Olsson, Pontus Haglund
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen