Göm menyn

Kontakta IDA

Institutionsledning

Prefekt (institutionschef)  Henrik Eriksson, prefekt@ida.liu.se
Proprefekt (stf institutionschef)  Zebo Peng, zebo.peng@liu.se
Marco Kuhlmann, marco.kuhlmann@liu.se

Utbildning

Forskarutbildning  Petru Eles, petru.eles@liu.se
Anne Moe, anne.moe@liu.se

Grundutbildning Studierektorer

Forskning

Kontakta respektive forskningsområde IDA:s forskningsområden

Näringsliv och samhälle

Kontaktpersoner och mer information Samarbete och samverkan

Administrativ och teknisk service

Administrativ chef  Annette Gelotte, adm-chef@ida.liu.se
Teknisk support

helpdesk@liu.se
Postadress:  Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83  Linköping
Telefon:  013 - 28 10 00 (växel)

Sidansvarig: Administrativ chef
Senast uppdaterad: 2023-01-26