Göm menyn

IDA:s kalendarium

2016-02-10
Disputation i datorsystem - Ke Jiang
Disputation
13:15

Ke Jiang, ESLAB/CUGS/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "Security-Driven Design of Real-Time Embedded Systems". Huvudhandledare: Professor Zebo Peng. Opponent: Prof. Dipl.-Ing. Axel Jantsch, Technische Universität Wien, Österrike

Plats: Visionen, hus B, Campus Valla
Se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-123016 för vidare information eller kontakta Anne Moe, epost anne.moe@liu.se, telefon +46-13-281460.

2016-02-17
Disputation i informatik - Chandan Roy
Disputation
13:15

Chandan Roy, MDALAB/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "An Informed System Development Approach to Tropical Cyclone Track and Intensity Forecasting". Huvudhandledare: Docent Rita Kovordanyi. Opponent: Professor emeritus Frank C. Lin, University of Maryland, USA/Bangkok University, Thailand

Plats: Alan Turing, hus E, Campus Valla
Se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-123198 för vidare information eller kontakta Anne Moe, epost anne.moe@liu.se, telefon +46-13-281460.

2016-02-19
Hur kan Sverige närma sig NOLL i klimatpåverkan?
Föreläsning
10:15

Anders Wijkman, ordförande för den av regeringen tillsatta miljömålsberedningen (http://www.sou.gov.se/m-201004-miljomalsberedningen/) kommer till Linköpings universitet den 19 februari för presentation och dialog med bl.a. forskare och studenter vid LIU. ”Avsikten är att redogöra för arbetet med en klimatstrategi till 2050 där målet är ”netto-noll” i klimatutsläpp mot mitten av seklet. Tänkbara åtgärder och styrmedel kommer att presenteras och debatteras” Anders Wijkman är författare och samhällsdebattör, med fokus på klimat- och hållbarhetsfrågor, har tidigare bl.a. varit generalsekreterare för naturskyddsföreningen samt ledamot i europaparlamentet och är numera partipolitiskt obunden.

Plats: Visionen, hus B, Campus Valla
För vidare information kontakta Peter Fritzson, epost peter.fritzson@liu.se.


Sidansvarig: Webmaster