Göm menyn

IDA:s kalendarium

2015-04-23
Licentiatseminarium Nicolas Melot
Seminarium
13:15

Nicolas Melot, PELAB/CUGS, IDA, presenterar för teknologie licentiatexamen avhandlingen "Energy-Efficient Computing Over Streams with Massively Parallel Architectures". Handledare: Professor Christoph Kessler. Opponent: Professor Krzysztof Kuchcinski, Lunds universitet

Plats: Alan Turing, hus E, Campus Valla
Se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-114519 för vidare information eller kontakta Anne Moe, epost anne.moe@liu.se.

2015-05-08
Disputation i datalogi - Roland Samlaus
Disputation
10:15

Roland Samlaus, PELAB/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "An Integrated Development Environment with Enhanced Domain-Specific Interactive Model Validation". Huvudhandledare: Professor Peter Fritzson. Opponent: Professor Hans Vangheluwe, University of Antwerp, Belgien

Plats: Visionen, hus B, Campus Valla
Se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-114838 för vidare information eller kontakta Anne Moe, epost anne.moe@liu.se, telefon +4613281460.


Sidansvarig: Webmaster