Göm menyn

IDA:s kalendarium

2016-06-03
Licentiatseminarium Camilla Kirkegaard
Seminarium
10:15

Camilla Kirkegaard, HCS/IDA, presenterar för filosofie licentiatexamen avhandlingen "Adding Challenge to a Teachable Agent in a Virtual Learning Environment". Huvudhandledare: Professor Agneta Gulz. Opponent: Docent Lena Pareto, Högskolan Väst

Plats: Alan Turing, E-huset, Campus Valla
Se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-126940 för vidare information eller kontakta Anne Moe, epost anne.moe@liu.se, telefon +46-13-281460.


Sidansvarig: Webmaster