Göm menyn

IDA:s kalendarium

2018-12-19
Licentiatseminarium Johan Falkenjack
Seminarium
10:15

Johan Falkenjack, HCS/IDA, presenterar för teknologie licentiatexamen avhandling "Towards a Model of General Text Complexity for Swedish". Huvudhandledare: Professor Arne Jönsson. Opponent: Dr. Robert Östling, Stockholms universitet

Plats: Alan Turing, hus E, Campus Valla
För vidare information kontakta Anne Moe, epost anne.moe@liu.se, telefon 013-281460.Disputation i datalogi - Arian Maghazeh
Disputation
13:15

Arian Maghazeh, SAS/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "System-Level Design of GPU-Based Embedded Systems". Huvudhandledare: Professor Zebo Peng. Opponent: Prof. Dr. Akash Kumar, Technische Universität Dresden, Tyskland

Plats: Ada Lovelace, hus B, Campus Valla
Se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-152469 för vidare information eller kontakta Anne Moe, epost anne.moe@liu.se, telefon 013-281460.


Sidansvarig: Webmaster