Göm menyn

IDA:s kalendarium

2015-12-11
Licentiatseminarium Vladislavs Jahundovics
Seminarium
13:15

Vladislavs Jahundovics, TCSLAB/CUGS, IDA, presenterar för teknologie licentiatexamen avhandlingen "Automatic Verification of Parameterized Systems by Over-Approximation". Handledare: Professor Ulf Nilsson. Opponent: Docent Cristina Seceleanu, Mälardalens högskola

Plats: Alan Turing, E-huset, Campus Valla
Se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-121776 för vidare information eller kontakta Anne Moe, epost anne.moe@liu.se, telefon 013-281460.


Sidansvarig: Webmaster