Göm menyn

IDA:s kalendarium

2024-04-23
Licentiatseminarium i Statistik: Woodrow Hao Chi Kiang 

10:15 -- 13:00

Woodrow Hao Chi Kiang vid Institutionen för datavetenskap (IDA) försvarar sin licentiatavhandling med titeln "Uncertainty Estimation in Models of Multivariate Trait Evolution on Given Phylogenies". Huvudhandledare: Krzysztof Bartoszek, bitr professor, IDA. Opponent: Fredrik Ronquist, professor, Naturhistoriska riksmuseet. Ordförande för seminariet: Dietrich von Rosen, gästprofessor, MAI, LiU. Seminariet är öppet för allmänheten och hålls på engelska.

Plats: Ada Lovelace, Hus B, ingång 27, Campus Valla


Sidansvarig: Webmaster