Göm menyn

Nyheter 2018

Gyllene Moroten till Marco Kuhlmann

Varje år sedan 1990 delar Linköpings teknologers studentkår ut Gyllene Moroten, ett pedagogiskt pris "instiftat för att främja nytänkande och god pedagogik kring utbildningarna vid Linköpings tekniska högskola"; I år gick priset till Marco Kuhlmann, biträdande professor i datalogi på IDA, som hade nominerats av Datateknologsektionen.

ITSM Pris till IT teknologer

Rasmus Lindström och Nicklas Östman, två studenter inom utbildningsprogrammet Informationsteknologi, har fått ett nationellt pris för sitt examensarbete på masternivå från IT Service Management (ITSM) kunskapsnätverket för professionella inom branschen.

Examensarbetet behandlar den agila utvecklingsprocessens effektivitet i tre olika organisationstyper, bl. a. sådana med hierarkiska och styrda processer för beslutsfattande om krav. Motiveringen lyder: "Uppsatsen håller en hög vetenskaplig kvalitet och den har en stark förankring i såväl befintlig litteratur som i empiri. Analys och resultat är mycket detaljerat och ämnet är innovativt. Kunskapsbidraget blir särskilt relevant för ITSM-området då den visar på konflikten mellan planbaserad och agil styrning".
Läs mer

Programmering- och optimeringstekniker för datorsystem med grafikprocessorer

Dagens datorer är heterogena system där en eller flera standardprocessorer (CPU) kompletteras med hårdvaruacceleratorer såsom grafikprocessorer (GPU) som kan utföra vissa beräkningar snabbare och/eller mera energieffektivt. Tyvärr är det svårt att programmera och optimera för sådana heterogena system. I sin doktorsavhandling utvecklade Dr. Lu Li ett antal tekniker och programmeringsverktyg som kan hjälpa programmeraren med:
- att skriva portabla program för heterogena datorsystem,
- att automatiskt optimera programmets exekveringsflöde samt dataöverföring och minneshantering,
- att modellera optimeringsrelevanta egenskaper av exekveringsplattformen för adaptiva programkod och portabla verktyg, och
- att enkelt och portabelt kunna mäta tids- och energiåtgång för programmdelar i heterogena system.
Läs mer

Avtackning av avgående prefekt

IDAs avgående prefekt, Professor Mariam Kamkar, avtackades vid en uppsluppen ceremoni i samband med institutionens julmiddag. Mariam tillträdde som prefekt 2000 och vid årsskiftet 2017/2018 kommer hon därmed att ha varit prefekt under 18 år, vilket är mer än halva tiden institutionen har funnits. År 2008 mottog hon universitetets ledarskapspris första gången det delades ut.

Avtackningen innehöll bl a tal av Erik Sandewall (första datalogiprofessor i Sverige), LiTHs dekan Ulf Nilsson och tillträdande prefekt Henrik Eriksson. Talarna framhöll särskilt Mariams kloka ledarskap, entusiasm för prefektuppdraget och hängivna arbete för jämställdhet. Hon fick ett varmt erkännande för sitt raka bemötande av individer, sin skickliga konflikthantering och sin betoning av vikten av att alla nya internationella anställda lär sig svenska. Under ceremonin överlämnades gåvor från IDAs personal och det framfördes hjärtliga tack och uppskattning från medarbetarna för hennes mångåriga insatser för att utveckla institutionen och universitetet.

Effektiv strömning och möjliggörandet av morgondagens interaktiva streamingtjänster

Videoströmning har fått enorm popularitet de senaste åren och den största andelen av data som överförs via Internet är på grund av just videoströmning. Allteftersom storskalig videoströmning blir mer och mer populärt, så uppdagas flera viktiga tekniska frågor och utmaningar. I sin avhandling behandlar Dr. Vengatanathan Krishnamoorthi öppna forskningsfrågor inom effektiv nedladdning och leverans av både linjär och interaktiv HTTP-baserade Adaptive Streaming (HAS) video.

I samband med linjära videor undersöker Vengatanathan först hur HAS-klienter och proxy-cacher samverkar för att förbättra tittarnas upplevelser. Därefter undersöks klientbaserade tekniker som laddar ner början av rekommenderade videor för att möjliggöra omedelbar uppspelning av dessa. Slutligen presenterar avhandlingen ett nytt maskininlärningsramverk, kallat BUFFEST, som kan användas av nätoperatörer för att beräkna kundernas buffertförhållanden, även när överföringen är krypterad och klienter strömmar över HTTPS. Dessa bidrag bidrar till att förbättra användarnas videoströmningsupplevelser.

I samband med interaktiva strömningtjänster presenterar Vengatanatans avhandling optimerade lösningar för två nya applikationer: interaktiv förgrenad strömning och multi-video stream bundles. Dessa lösningar använder egenskaper hos HAS för att ge användarna bästa möjliga interaktiva användarupplevelse, så att tittarna kan påverka och välja innehåll som visas under uppspelning.
Läs mer


Sidansvarig: Webmaster