Göm menyn

Nyheter 2023

IDA nyheter publiceras framöver på Liunet

Om du önskar få en nyhet publicerad, var vänlig kontakta Anne Moe, anne.moe@liu.se.
Läs mer

Pris för bästa unga talare

Den internationella konferensen CRITIS som är en forum för publikation av arbeten inom kritisk informationsinfrastrukturs cybersäkerhet har ett pris för unga forskare som presenterar vid årliga konferensen. I år gick priset till Roland Plaka som presenterade ett arbete om cybersäkerheten i elbilars laddningsinfrastruktur.

Pris för bästa exjobb

Det var för 25:e gången som Dataföreningen i samarbete med IDA utdelade priset för bästa exjobb. Årets promotor Jendrik Seipp utnämnde Elsa Andersson i kategorin kandidat, och Carl-Magnus Bruhner i kategorin master som årets vinnare bland 6 nominerade exjobb.
Läs mer

Utveckling av undervisning inom parallellprogrammering

Moderna datorsystem innehåller allt oftare multipla kärnor. Detta ställer högre krav på att studenter inom datavetenskap är bekanta med parallellprogrammering för att kunna skriva korrekta och effektiva program till dessa system. I sin doktorsavhandling undersöker Filip Strömbäck vilka delar av parallellprogrammering som studenter har svårt för, och föreslår hur lärare kan hjälpa studenter att bättre förstå ämnet.
Läs mer

Bayesianska modeller för spatiotemporal data från transportnätverk

I denna avhandling utvecklar Hector Rodriguez-Deniz Bayesianska modeller med tillämpningar för transporter. Vi fokuserar specifikt på modeller som kan tränas på spatiotemporala data från transportnätverk för att göra prediktioner av t ex. bussförseningar eller verklig nätverkstopologi. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt modellskalbarhetsfrågor och kvantifiering av osäkerhet. Vi har använt data från riktiga transportsystem i varje studie för att skapa en balans mellan statistisk korrekthet, praktiskt tillämpbarhet och vetenskaplig höjd.
Läs mer

Nätverksbaserad anomalidetektering för SCADA-system

SCADA-system ("Supervisory Control and Data Acquisition") är specialiserade system för övervakning och styrning av kritisk infrastruktur så som elnät. I takt med att SCADA-system börjar anpassa sig till Internet har cyberattacker mot dessa system blivit mer attraktiva. I sin doktorsavhandling tar Chih-Yuan Lin fram nya metoder för att detektera avvikelser från normalbeteendet och varna när sådana anomalier uppstår.
Läs mer

Framgångsrik studentsamverkan för framtida materialförsörjning inom sjukvården

Studenterna i projektkursen för I och SVP (TDDC88) har utvecklat lösningar för framtida lagerhantering av förbrukningsartiklar inom sjukvården i ett Vinnova-projekt med Region Östergötland, Rise, Mjärdevi Science Park och Linköpings och Kinda kommun. En extern utvärdering visar bland annat hög nöjdhet hos slutanvändare.
Läs mer


Sidansvarig: Webmaster