Göm menyn

Nyheter 2019

Olika perspektiv på hur tjänster förändras

Efter en lång arbetsvecka är det skönt med lite fredagsmys med en film från en strömningstjänst och hemlevererad plockmat. Om man inte mår bra är det betryggande att kunna söka medicinsk rådgivning. I våra liv använder vi oss av otaliga tjänster, såväl via digitala kanaler som ansikte mot ansikte. Vi vet emellertid inte så mycket om hur ändringar i tjänster faktiskt sker och hur dessa ändringar kan bli framgångsrika. I sin avhandling har Tim Overkamp utvecklat två sätt att se på hur tjänster förändras, hur tjänsteutvecklare kan arbeta för att förändra tjänster, samt designers kan bidra till dessa förändringar.

Det ena sättet att se på förändringar i tjänster bygger på processmodeller för produktutveckling, där konceptdesign sker i en tidig fas och ändringar förverkligas i en senare produktionsfas. Tjänsteförändringar innebär då att ett tjänstekoncept designas först att förutsättningarna för att rulla ut tjänsten skapas därefter. Designers kan bidra till förändringar genom att tillämpa implementationsstrategier såsom att förankra projektet i organisationen genom att inblanda de som kommer stå för implementering i en senare fas redan tidigt i projektet, så att de kan dela sina åsikter kring vad som är realistiska förändringar. Om designers är inblandade som konsulter kan de stödja överlämningen av det designade tjänstekonceptet genom att hjälpa deras kunder att bryta ner tjänstekonceptet i konkreta åtgärder som ska tas för att förverkliga konceptet.

Det andra sättet att se på förverkligande av tjänster bygger på tanken om att en tjänst är ett samarbete mellan personer som använder sina kunskaper och färdigheter för att hjälpa varandra. I detta synsätt leder ändringar i tjänster till förändrade förhållanden mellan de aktörer som deltar i tjänsten. Det gör att aktörernas roller förändras. Sådana ändringar sker löpande och är inte bara en del av en tjänsteutvecklingsprocess. Designers bidrar då genom att stödja tjänsteaktörer i att lära hur förhållanden mellan aktörer ser ut och potentiella effekter av att ändra roller av tjänsteaktörerna.

De två bilderna av tjänsteförändring gör att vi nu vet lite mer om hur utvecklingsarbetet kan gå till för att vi ska kunna titta på vår favoritserie via en strömningstjänst, eller kunna få medicinsk rådgivning på, exempelvis, en vårdcentral.
Läs mer

R. Duncan Luce Outstanding Paper Award

Oleg Sysoev har tillsammans med sina medförfattare tilldelats the Society for Mathematical Psychologys pris för bästa artikel publicerad i Journal of Mathematical Psychology under 2016-2019:


M.L. Kalish, J.C. Dunn, O.P. Burdakov and O. Sysoev (2016). A statistical test of the equality of latent orders. Journal of Mathematical Psychology, 70, 1-11.
Läs mer

Harold "Bud" Lawson, medgrundare av IDA, har avlidit den 10 juni 2019.

Bud var en pionjär inom datateknik och gav flera viktiga bidrag till industriella och akademiska sektorer. Under sin långa karriär deltog han i den epokgörande utvecklingen inom programvara, hårdvara, datorbaserade system och internationella standarder.

För sin uppfinning av begreppet pekervariabler i programmeringsspråk tilldelades han det prestigefyllda IEEE Computer Society: s Computer Pioneer Award 2000. Han fick också IEEE Simon Ramo Medal för sina banbrytande bidrag till datorsystem, systemteknik och standarder i 2019. Han var medlem av ACM, ledamot och medlem på livstid i IEEE, och medlem av Internationella rådet för systemteknik INCOSE.

Bud kom till Linköping i början av 1970-talet som konsult till Datasaab. I den rollen utvecklade han det otroligt innovativa FCPU-konceptet för datorarkitektur. 1979 utnämndes han till professor i datasystem vid Linköpings universitet och blev medlem av avdelningen för elektroteknik (ISY). 1983 lämnade han ISY för att samarbeta med Institutionen för datavetenskap och informationsvetenskap tillsammans med Erik Sandewall och Eva-Chris Svensson. Under hans år på IDA startade han och ledde CADLAB-forskargruppen.

Bud upprätthöll alltid starka kontakter med industrin både i Sverige och utomlands, och han var också en tidig promotor för internationellt akademiskt samarbete, särskilt genom sitt initiativ till ett svenskt internationellt universitet. Han lämnade senare IDA för att bli konsult från sitt nya hem i Stockholm.

Vi kommer ihåg Bud för hans viktiga bidrag till vetenskap och utbildning, där han ofta var i framkant av fältet, och ibland långt före. Vi kommer också ihåg honom som en väldigt bra vän och kollega, hans humor och ständiga optimism, hans eftertänksamma och konstruktiva inställning i alla sina initiativ.

Henrik Eriksson Zebo Peng Erik Sandewall

Ytterligare 20 miljoner till vidareutbildning inom AI

Förra året satsade regeringen 20 miljoner på vidareutbildning inom AI, och under 2019 ytterligare 20 miljoner.

Chalmers tekniska högskola kommer att koordinera satsningen där också Göteborgs universitet, Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet och Örebro universitet deltar.
Läs mer

Erik Sandewall blir jubeldoktor

Det är nu 50 år sedan Erik försvarade sin doktorsavhandling vid Uppsala universitet och i och med det blir han nu utsedd till jubeldoktor under Uppsalas promotion den 24 maj.

Bästa exjobb 2018

Det var för 20:e gången som det bästa exjobbet inom IT-området fick pris i samarbete med Dataföreningens Östra krets. Det var sju mycket starka nomineringar i år och vinnaren blev Mohammad Khodari med exjobb utfört inom Scania.
Läs mer

Ny ledamot till IVA

Fredrik Heintz har blivit invald i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) som förstärker sin kompetens och kunnande med 18 nya ledamöter.
Läs mer

Blödningskontroll vid trauma

I samarbete med katastrofmedicinskt centrum har Erik Prytz lett och deltagit i flera projekt om blödningskontroll vid trauma.Dessa projekt har nu uppmärksammats i media, och man kan se inslag på webben och på SVT Play.
Fler länkar:
https://www.svtplay.se/video/21710598/lokala-nyheter-ost/svt-nyheter-ost-1-apr-21-46?start=auto&tab=2019
På LiU:
https://liu.se/artikel/kmc-stop-the-bleed
Läs mer

Bästa doktorsavhandling

Måns Magnussons avhandling "Scalable and Efficient Probabilistic Topic Model Inference for Textual Data" har tilldelats det årliga Cramérpriset för bästa doktorsavhandling i statistik och matematisk statistik. Priset ges årligen av Cramérsällskapet (Svenska Statistikfrämjandet).
Läs mer

Tryggve Holm-medaljen 2018

Filip Strömbäck, IDA, har för året 2018 tilldelats Tryggve Holm-medaljen. Medaljen med tillhörande diplom delas ut till utexaminerade studenter med särskilt goda studieresultat, på olika civilingenjörsprogram vid LiTH, och är en del av donerade medel som är tänkta att främja teknisk forskning och utbildning.
Läs mer


Sidansvarig: Webmaster