Göm menyn

Nyheter 2014

LiU-vinst i 11th DIMACS Implementation Challenge

I ett samarbete mellan Oleg Burdakov på MAI och Jonas Kvarnström och Patrick Doherty på IDA har LiU-laget vunnit pris i 11th DIMACS Implementation Challenge, en prestigefylld utmaning som detta år gäller att lösa Steinerträdproblem. Algoritmerna baserades på deras tidigare publicerade teoretiska resultat inom optimalitetsvillkor. Tävlingen organiserades av DIMACS, the Center for Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science, som är ett samarbete mellan Rutgers University, Princeton University, och företagen AT&T, Bell Labs, Applied Communication Sciences, och NEC. Internationellt erkända experter på lösning av Steinerträdsproblem deltog i utmaningen. LiU-laget hade bästa resultatet inom hop-constrained directed Steiner tree problems, som anses vara en av de svårare varianterna av Steinerträdsproblem. Finansieringen för detta samarbete mellan institutionerna kommer delvis från ELLIIT och CADICS, två av LiU:s strategiska forskningscenter.
Läs mer

Saab belönar säkerhetsforskare

Åke Svenssons forskarstipendium går i år till Simin Nadjm-Tehrani, professor i datavetenskap på Linköpings universitet. Simin Nadjm-Tehrani får stipendiet för sina forskningsgenombrott när det handlar om utvecklingen av pålitliga datasystem för säkerhetskritiska applikationer samt för kommunikationstillgänglighet i händelse av kris som hotar samhällssäkerhet.
Läs mer

Pris för särskilda insatser

Priset till lärare eller tjänsteman vid Filosofiska fakulteten som gjort särskilda insatser för fakultetens grundutbildning eller forskarutbildning tilldelas i år professor Arne Jönsson, IDA. Han erhåller utmärkelsen för sina pedagogiska insatser både som lärare, programansvarig ledare och pedagogisk inspiratör. I motiveringen framhålls också hans avgörande betydelse för de kognitionsvetenskapliga programmens framgång samt att han framgångsrikt drivit fakultetens utvecklingsarbete inom IKT-området. Prissumman är på 35 000 kr.
Läs mer

LiU-lag vann matlagningstävling för humanoida robotar

Efter en nervkittlande och spännande finalgren som gick vidare till förlängning vann FIA Robotics från Linköpings Universitet en matlagningstävling för robotar som avgjordes i Madrid i veckan. Laget vann med knapp marginal över tvåan från Mexico.

Robottävlingen som heter Humabot Challenge är den första i sitt slag och lockade 8 lag från hela världen. Tävlingen gick ut på att programmera en robot att utföra tre förutbestämda sysslor i köket. Det svenska laget gick ut starkt i första grenen där de hade programmerat sin robot att stänga av en spisplatta. Roboten gick snabbt fram till spisen och såg vilken platta som var påslagen och kunde trycka på rätt knapp för att stänga av den. De fick full poäng samt en tidsbonus, vilket gav dem ledningen inför andra grenen.

I andra grenen skulle roboten identifiera varor som var utplacerade i kökets skafferier och sedan skriva en inköpslista. Roboten hittade bra i köket och lyckades öppna skafferidörrarna, men hade problem med synen och lyckades bara identifiera ett enda objekt. Många andra robotar hade också problem med att identifiera objekt, men laget från Mexico hittade två objekt och kom närmare oss. Efter andra grenen var lagets ledning endast 0.5% av totala möjliga poängen. Det stod alltså princip lika inför sista och avgörande grenen.

Sista uppgiften bestod i att laga tomatsoppa. FIA Robotics kände sig säkra på den här grenen. Roboten hade presterat bra under träning och klarade i stort sett alltid uppgiften. Men under tävlingen blir roboten nervös och tappar tomaten på golvet. Lyckligtvis har alla andra lag också problem och ingen robot lyckas ta poäng i grenen. Domarna bestämmer sig för att lagen ska få testa igen, men även i andra och tredje försöket misslyckas alla robotarna. Detta innebar att FIA Robotics vann med sina 24.39 poäng som de fått i de två första grenarna, över Mexico som hade 24.20.

Laget FIA Robotics representerades av Fredrik Löfgren, Fredrik Bengtsson, Tore Haglund, David Bergström, och roboten David, dessutom fanns Jon Dybeck, Mikael Szreder, Daniel Rapp och Sebastian Gustafsson kvar i Sverige. Alla är studenter vid Linköpings universitet utom Nao-roboten David som jobbar vid Institutionen för Datavetenskap. Ansvarig lärare är Fredrik Heintz från Institutionen för Datavetenskap.
Läs mer

Årets Wilkes-stipendiat utvald

För andra gången har Wilkes-stipendiet delats ut till en framträdande kvinnlig student inom datalogi. 2014 års stipendiat är Sara Bergman, teknolog på D-programmet i andra året, som fick ta emot blommor vid IDA:s höstlunchmöte. Stipendiet innebär en resa som kommer att äga rum 2015.
Läs mer

IDA alumner vann UIST 2014 Lasting Impact Award

Per Ola Kristensson har, tillsammans med sin handledare Shumin Zhai, vid UIST-konferensen i Hawaii fått det kanske finaste priset man kan få inom mäniska-dator interaktionsteknik: ACM User Interface Software and Technology (UIST) Lasting Impact Award, som ges till författare till en artikel publicerad vid UIST för minst tio år sedan som har haft stort inflytande inte bara inom människa-dator interaktion utan även inom forskningsfälten utanför människa-dator interaktion och i samhället i stort.

Priset erhölls för en artikel som skrevs när Per Ola var doktorand på IDA för tio år sedan: Kristensson, P.O. and Zhai, S. 2004. SHARK2: a large vocabulary shorthand writing system for pen-based computers. Shumin Zhai, nu vid Google, var då gästforskare vid IDA och anställd vid IBM som tillsammans med SICS East Swedish ICT (tidigare Santa Anna IT Research Institute) finansierade forskningen.

Motiveringen lyder: "Awarded for its scientific contribution of algorithms, insights, and user interface considerations essential to the practical realization of large-vocabulary shape-writing systems for graphical keyboards, laying the groundwork for new research, industrial applications, and widespread user benefit". UIST är en av de mest selektiva och prestigefyllda konferenserna inom människa-dator interaktion och datorgrafik.

Per Ola utnämndes också för något år sedan av MIT Technology Review till en bland världens mest innovativa forskare under 35 år och han leder nu en forskargrupp inom Intelligent Interactive Systems vid Cambridge University i England.

Första Wilkes-stipendiaterna på väg till USA

I början av oktober besökte Tova Linder (IT-programmet) och Lisa Nilsson Ax (Datateknik-programmet), vinnare av 2013 års Wilkes-stipendium, tre orter i USA: först NY med ett besök på Columbia university, sedan Phoenix för deltagande i den stora årliga konferensen Grace Hopper, och sist Mountain view för ett besök på Google. Stipendiet som initierades av John Wilkes (Google, USA) i samband med IDA 30 års-firandet kommer att delas ut regelbundet i framtiden. Intryck av årets resa dokumenterades på #IDAgirltrip och en blogg.

IDA:s grundare hedras

Professor emeritus Erik Sandewall har betytt mycket för Linköpings universitet och för Institutionen för datavetenskap, IDA. Han blev Sveriges första professor i datalogi och det var också han som grundade IDA. Nu hedras Erik Sandewall genom att institutionen låter resa en staty till hans ära, en staty som också ska minna om den akademiska datavetenskapens vagga i Sverige.
Läs mer

Första året på U-programmet

Den första kullen av civilingenjörer i mjukvaruteknik har slutfört första utbildningsåret och integrerats in i studentaktiviteterna under D-sektionen. Programmet har fortsatt högt söktryck även andra året och utveckling av flera nya kurser med betoning på projektbaserad inlärning pågår.

Människa-robotinteraktion för semi-autonoma assisterande robotar

Den del av befolkningen som behöver hjälp i hemmet ökar och samtidigt minskar antalet personer som kan hjälpa till. Därför undersöker man i olika projekt om det är möjligt att ta hjälp av robotar; robotar som finns i hemmiljön och kan hjälpa till med olika vardagsuppgifter. Helst vill man då att dessa robotar skall klara sig på egen hand, vara autonoma. Fullständigt autonoma robotar är dock fortfarande långt ifrån perfekta och en lösning skulle därför kunna vara att utveckla autonoma robotar som ber om hjälp när de inte längre klarar sig på egen hand, så kallade semi-autonoma robotar. Avhandlingen behandlar problemet med interaktionen mellan en mänsklig operatör och en semi-autonom robot. Det problem som Marcus Mast studerat i sin avhandling är hur man skall designa sådana robotar. Specifikt har han studerat assisterande robotar för äldre i hemmiljö.

Forskningsresultaten baseras på ett stort antal studier av olika situationer då semi-autonoma robotar skulle kunna användas samt utvärderingar av olika designkoncept för människa-robotinteraktion. Den första studien undersökte karakteristika och attityder till semi-autonoma robotar som kan assistera äldre och informella vårdgivare. Dessutom fastställdes de tekniska utmaningar som kan ställas på en semi-autonom robot samt vilka uppgifter som är lämpliga respektive olämpliga att utföra. Därefter studerades de vanliga fel som inträffar med nuvarande robotar och de typer av mänsklig assistans som krävs för att hantera dessa fel. Man undersökte också hur denna mänskliga assistans kan utformas. I nästa fas utformades ett interaktionskoncept för människa-robot interaktionen för tre användargrupper med dedicerade gränssnitt. Dessa utvärderades och förfinades tills dess att de ansågs fungera så bra som möjligt. Slutligen studerades interaktionsgränssnittet, med två olika sätt att presentera information till den mänskliga operatör som navigerar roboten på distans. Resultaten från denna studie ger kunskap om hur man bör utforma interaktionen för olika uppgiftstyper. Till exempel fann man att stereoförstärkt visning med 3D glasögon gör att robotoperatörerna kan utföra sina uppgifter snabbare. Sammanfattningsvis visar forskningen att det interaktionsgränssnitt för att styra en semi-autonom robot som utformats inom forskningsprojektet uppskattas av användarna. Det uppfattas som användbart och skulle passa bra för att assistera äldre i hemmet inom en nära framtid.
Läs mer

Priset för bästa exjobb 2013

Priset för bästa exjobb utfört under 2013 delades ut i samarbete med Dataföreningen under en ceremoni där även DataSaabs vänner valde stipendiater bland gymnasister och skolpedagoger. Tre exjobb utförda av Simon Andersson (IDA), Martin Danelljan (ISY) samt Lina Lagerberg tillsammans med Tor Skude (IDA), fick var sitt pris bland tio nominerade studenter som skrev åtta exjobb.

Årets nominerade exjobbare var: Simon Andersson, Magnus Suther och Albin Englund (Kandidatnivå), Daniel Carlsson, Martin Danelljan, Lina Lagerberg med Tor Skude, Fredrik Säveros, Javier Marian Santos, och Eriks Zaharans (Masternivå). Alla exjobb är åtkomliga via LiU e-press.
Läs mer

Daniel de Leng vinnare av SAIS Exjobbspris 2014

Daniel de Leng, nu doktorand på IDA, är vinnare av Svenska AI-Sällskapets pris för bästa AI-exjobb 2014. Titeln är "Extending semantic matching in DyKnow to handle indirectly-available streams". Handledarna var Fredrik Heintz samt Patrick Doherty och examinator var Professor John-Jules Meyer, vid Utrecht Universitet.
Läs mer

Prestanda-optimerad komposition av programuvarukomponenter för GPU-baserade system

Den senaste tidens omvälvningar i datorarkitektur (övergången till multi-/manycore och heterogena processorarkitekturer) har lett till en kris på mjukvarusidan; programmering för moderna parallella system är krävande, felbenägen och hårdvaruspecifik.

I sin doktorsavhandling utforskade Usman Dastgeer nya programmeringstekniker för att specificera och bearbeta parallella program som struktureras i flera komponenter. En komponent modellerar en beräkning med ett gränssnitt som beskriver hur den beräkningen kan användas/anropas. Vanligtvis kapslar komponenten in flera implementationer som beskriver olika sätt hur denna beräkning kan exekveras på olika typer av exekveringsenheter, såsom CPU-kärnor eller GPU-processorer.

Som en del av sin avhandling konstruerade Usman Dastgeer tre prototyper av olika ramverk som demonstrerar hur komponenter lämpligen kan specificeras och hur automatiserat urval av implementationer samt minneshanteringsmekanismer kan leda till bättre programmerbarhet, portabilitet och prestanda.
Läs mer

Datatjej 2014 i Linköping

Varje år arrangerar föreningen DataTjej en unik, nationell konferens för kvinnliga studenter som läser en data- eller IT-utbildning. Nyckelorden för konferensen är möten, nätverkande, inspiration och kunskapsspridning. Konferensen anordnas varje år på någon av de stora högskolorna/universiteten i landet. Årets konferens var den 17:e i ordningen och arrangerades på Linköpings Universitet.

Konferensen pågick under tre dagar, fullspäckade med företagspresentationer, mässa, kontaktskapande kvällsaktiviteter och middagar med eftersläpp. Till arrangemanget kom över 120 kvinnliga studenter från 12 av de stora högskolorna och universiteten i Sverige, allt mellan Lund och Malmö i Skåne till Luleå i Norrbotten.

Konferensen syftar till att gynna skapandet av kontakter mellan studenter och näringsliv samt öka gemenskapen tjejer emellan, tjejer som har ett gemensamt intresse för data och IT. Det långsiktiga målet att öka antalet kvinnor i IT-branschen.

Under konferensen medverkar 25 företag, bland annat Tele2 och Microsoft som huvudsponsorer. Förutom företagspresentationer hölls även inspirationsföreläsningar av Cecilia Dolk från Binero och Simin Nadjm-Tehrani från Linköpings Universitet.

Konferensen har på senare år blivit väldigt populär med ett allt större tryck på deltagarplatserna. Redan en timme efter det att anmälan öppnat var två tredjedelar av plasterna fyllda. Och även detta år blev konferensen en stor succé bland deltagarna som verkar nöjda över att just de fått en plats på årets konferens i Linköping.
Läs mer


Sidansvarig: Webmaster