Göm menyn

Nyheter 2015

Model-baserad säkerhet i inbyggda system

För varje dag som går blir samhället mer beroende av informationsteknologin och betydelsen av inbyggda system i dessa kritiska infrastrukturer ökar. Inbyggda system kan hittas inom en mängd olika domäner. Dessa relativt små system finns i bl.a. hemelektronik, fordon, medicinsk utrustning och industriella styrsystem. I takt med en allt större närvaro av inbyggda system inom olika tillämpningsområden kan vi också se hur sådana system kopplas upp till nätet. Den ökande förekomsten av nätverkande inbyggda system ökar betydelsen av säkerhet för dessa system.

Den moderna praxisen att lägga till säkerhetsåtgärder sent i utvecklingsprocessen ger inte önskvärt resultat. Detta blir ännu allvarligare när det gäller inbyggda system. Det är ofta svårt eller till och med omöjligt att uppdatera ett inbyggt system när det redan är i bruk. Exempelvis kan det inbyggda systemet ha en kritisk funktion och därför får det inte stoppas för uppdateringen. En annan allvarlig orsak är att inbyggda system är resursbegränsade enheter och därför har de inte någon extra kapacitet att utföra säkerhetsåtgärder när de redan är tillverkade.

I detta sammanhang behövs ett nytt förhållningssätt för att stödja utvecklingen av säkra system. Effektiv överföring av kunskap från säkerhetsspecialisterna till de ingenjörer som bygger de inbyggda systemen, är avgörande men knappast uppnåelig i dagsläget. I sin doktorsavhandling på IDA föreslår Maria Vasilevskaya en ansats, benämnd SEED (Security-Enhanced Embedded system Design), som består av en mängd koncept, metoder, och verktyg för att möta utmaningen att bygga en bro mellan de två expertområdena.
Läs mer

Ada, första programmeraren, 200 år

För att hedra den första programmeraren Ada Augusta Lovelace (född 10 december 1815) avtäcktes en fondtapet med hennes bild och delar av manuskripten från hennes verk på en vägg i närheten av storsalen Visionen. Då får denna kvinnliga förebild den centrala plats hon förtjänar.
Läs mer

Mattias Tiger vinnare av SAIS Exjobbspris 2015

Mattias Tiger, nu doktorand på IDA, är vinnare av Svenska AI-Sällskapets pris för bästa AI-exjobb 2015. Titeln är "Unsupervised Spatio-Temporal Activity Learning and Recognition in a Stream Processing Framework". Handledarna var Daniel de Leng och Fredrik Heintz.
Läs mer

Wilkes-stipendiat 2015 utvald

För tredje gången i rad har Wilkes-stipendiet delats ut till en framträdande kvinnlig student inom datalogi. 2015 års stipendiat är Hanna Sterneling, teknolog på IT-programmet i andra året, som fick ta emot blommor vid IDA:s höstlunchmöte. Stipendiet innebär en konferensresa som kommer att äga rum 2016.
Läs mer

Termiska komplikationer vid testing av System-on-Chip (SoC)

Många banbrytande elektronikprodukter drivs av avancerade System-on-Chip (SoC). Nima Aghaees doktorsavhandling behandlar tre viktiga termiska frågor för SoC och föreslår effektiva schemabaserade testlösningar för termiska problem.
Läs mer

Effektiv felsökning av lastbilar

Lastbilar och bussar är fordon som framförallt används i kommersiell drift. När ett fel uppstår på ett sådant fordon är det viktigt att felet åtgärdas så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Moderna fordon är dessutom komplexa och består av flera samverkande mekaniska, hydrauliska och elektroniska system. Detta kan göra det svårt för en mekaniker att felsöka fordonet när felet är okänt.

Håkan Warnquists doktorsavhandling inom datavetenskap, "Troubleshooting Trucks - Automated Planning and Diagnosis", beskriver metoder för att beräkna vilka felsökningsåtgärder som bör göras för att så kostnadseffektivt som möjligt felsöka och åtgärda fel på fordon. I avhandlingen beskrivs hur man kan räkna på sannolikheten för ett visst fel givet det som kan observeras eller mätas. Nya algoritmer har tagits fram för att beräkna vilka åtgärder som bör göras för att minimera kostnader med avseende på arbetstid, stilleståndstid och materialåtgång. Dessa tekniker kan till exempel användas i datorverktyg som stöttar mekaniker med information om vad som kan tänkas vara fel på fordonet och hur man bäst tar sig vidare i felsökningen. Med sådant datorstöd skulle man kunna få träffsäkrare felsökning och minska kostnaderna för både fordonsägare och verkstad.

Forskningen har skett tillsammans med fordonstillverkaren Scania under handledning av Prof. Patrick Doherty och Dr. Jonas Kvarnström på Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet. Finansiering har kommit från Scania och från Vinnova genom programmen Vehicle-ICT och FFI – Transporteffektivitet.
Läs mer

Start av forskningscentret RICS

I september inleddes ett femårigt forskningsprojekt för att bygga upp ett nationellt forskningscenter om resilienta informations- och styrsystem (RICS). Centret finansieras av MSB med 20 mkr och leds av Simin Nadjm-Tehrani på IDA i samarbete med forskare från Chalmers och KTH.

Kontinuitetssäkring för samhällskritiska funktioner börjar med en förståelse för de komplexa socio-tekniska system som måste fungera för att levera exempelvis elektricitet, vatten och värmeförsörjning. RICS kommer att hjälpa med att förstå risker och sårbarheter inom de informations- och kommunikationsinfrastrukturer (IKT) som behövs för att leverera dessa tjänster. Forskningen kommer att bidra till att förbättra IKT-säkerhet genom att ta fram metoder för att förebygga attacker och haverier, så väl som metoder för att bevaka och detektera pågående oönskade händelser.

RICS kommer att öka kompetensen inom IKT-säkerhet för kritisk infrastruktur genom forskning i världsklass och en ökad fokus på dessa ämnen inom grund- och forskarutbildning. Forskningen kommer att bedrivas inom tre tätt relaterade områden:
* Dataanalysis och emulering
* Risk- och sårbarhetsanalys inkl attackmodellering
* Realtidsdetektering av oönskade händelser och anomalier
Läs mer

Analysverktyg för distribuerade inbyggda system

I vårt vardagliga liv spelar inbyggda distribuerade
realtidssystem en viktig roll, exempelvis i våra bilar och telefoner. Vår förväntan är att dessa system ska vara säkra, effektiva samt hålla hög kvalitet på de funktioner de tillhandahåller.

I en avhandling på IDA bidrar Bogdan Tanasa till utvecklingen av analysverktyg som kan hjälpa oss att designa säkra och effektiva realtidssystem. Fokus ligger speciellt på en klass av realtidssystem som är definierade av stokastiska parametrar, både för programmen och meddelanden.

I avhandlingen studeras hur schemaläggningsalgoritmer kombinerade med varierande exekveringstider av programmen påverkar realtidssystemens svarstider. Vidare undersöks också på vilket sätt realtidssystemen kan göras mer feltoleranta. I det syftet utvecklades analysverktyg som baserades på ett kraftfullt matematiskt ramverk. Slutligen validerades verktygen genom ett brett spektrum av experiment.
Läs mer

Pris för bästa doktorandartikel på RTAS 2015

Amir Aminifar tilldelades priset för bästa doktorandartikel vid Embedded Technology and Applications Symposium (RTAS) i Seattle, USA. RTAS är en stor event som är mycket selektiv och bland de mest prestigefyllda inom området.
Läs mer

Om kombinatorisk optimering

Vissa optimeringsproblem är i praktiken olösbara; de algoritmer vi har till förfogande kräver enorm körtid. Andra problem kan däremot lösas effektivt. Varför är det på det här viset? Vilka egenskaper är det som gör problem hanterbara, eller omvänt, svårlösta? I en doktorsavhandling på IDA om komplexitet av kombinatoriska optimeringsproblem studerar Hannes Uppman frågor av den här typen.

Huvuddelen av avhandlingen handlar om för vilka optimeringsproblem det finns en effektiv algoritm, och för vilka det är mycket osannolikt att en sådan algoritm existerar. En mer exakt formulering av frågan som ställs är: Vilka problem har en polynomisk algoritm och vilka problem är NP-svåra? Problem för vilka det finns en polynomisk algoritm kan i någon mening ses som effektivt lösbara. NP-svåra problem tros däremot inte kunna lösas effektivt. Att visa att inget NP-svårt problem har en polynomisk algoritm (eller att det mot förmodan faktiskt finns en sån algoritm) är ett välkänt öppet problem känt som P mot NP frågan, och tros vara mycket svårt. Till exempel har Clay Mathematics Institute utlyst en belöning på en miljon dollar för en lösning.

Istället för att studera enskilda problem undersöks stora familjer, familjer som innehåller många viktiga problem med åtskilliga teoretiska och praktiska
tillämpningar och som tidigare studerats enskilt. Syftet med det här angreppssättet är att avslöja fundamentala egenskaper som antingen möjliggör eller omöjliggör effektiva algoritmer. Fokus ligger alltså inte på att hitta den snabbaste algoritmen för ett enskilt problem, utan på att hitta enkla förklaringar till varför en stor klass av problem är NP-svåra, eller egenskaper som omvänt kan utnyttjas och därigenom möjliggöra en effektiv algoritm.
Läs mer

Firande av D40IT20 jubileum

Tisdagen den 19 maj bjöds på fest och jubileumskonferens på Konsert och Kongress i Linköping. Detta med anledning av att första Datateknikutbildningen i Sverige (D programmet i Linköping) fyllde 40 år och att samtidigt fyllde civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi (IT) 20 år. Dagen till ära hade alumner från en rad olika verksamheter samlats för mingel med nuvarande studenter och undervisare. Bland alumni-talarna fanns John Wilander verksam på Apple som rest hit från Cupertino, Petter Weiderholm från Spotify, Helena Mischel från Microsoft, och Ulrik Lindblad från SP devices. Dessutom fick inbjudna gäster en rejäl dos av framtidsspaning från Erik Kruse (marknadsföringsstrateg från Ericsson) och Tracy Hammond som är forskare inom området AI, IoT, lägesmedevetande, och koncept inlärning. Mingel, tårta, musik och underhållning kompletterade programmet och skapade en perfekt möjlighet till nätverkande. Åhörarna fick utmaningen av John Wilander att kombinera det vassa tekniska kunnandet som finns i regionen med mekanismer uppfunna av Silicon Valley för att lansera (rik och lyckade) ingenjören som samhällets beslutsfattare.
Läs mer

Pris för bästa exjobb

Årets pris för bästa examens arbete delades ut av Dataföreningen i samarbete med Linköpings universitet under en ceremoni där över 400 alumner och teknologer firade 40 års jubileum för utbildningsprogrammet Datateknik, som sammanföll med IT-programmets 20 års jubileum. D40-IT20 firades med en jubileumskonferens där framstående talare från Texas A&M University, Apple, Microsoft, SP devices, Spotify, och Ericsson talade.

Fem exjobbare hade nominerats till priset och två av dessa fick diplom och blomma efter tårtfesten. Dessa var Klervie Toszé (för exjobb utfört på Ericsson), och Viktor Löfgren (för exjobb utfört på Valtech).

Årets nominerade examensarbetare var: Viktor Löfgren (Civing Informationsteknologi och Double Degree med Harbin Inst. Technology), Martin Nilsson (Civing Teknik fysik och elektronik), Niclas Norman (Dataingenjör), Johan Persson (Masterprogrammet Kognitionsvetenskap), Klervie Toczé (Datateknik och Double degree med UTC). Alla exjobb är åtkomliga via LiU e-press: http://liu.diva-portal.org/smash/search.jsf


Sidansvarig: Webmaster