Göm menyn

Nyheter 2022

Prestanda- och säkerhetsanalys för GPU-baserade applikationer

Grafikprocessorer (GPUs) används idag inom en rad olika domäner, exempelvis i flygelektronik, i bilar, och t.o.m. inom vården. Dessa nya användningsområden medför dock nya krav på hård- och mjukvara när det gäller exempelvis prestanda och säkerhet. I sin avhandling föreslår Adrian Horga lösningar för att hantera sådana krav.
Läs mer

Pris för bästa artikel i BlackboxNLP 2022

Jenny Kunz, Martin Jirénius, Oskar Holmström och Marco Kuhlmann fick priset för bästa artikel i femte upplagan av ”BlackboxNLP Workshop on Analyzing and Interpreting Neural Networks for NLP”. Artikeln undersöker neurala arkitekturer för textklassificering som genererar naturligtspråkliga förklaringar av sina prediktioner.

Pris för bästa konferensbidrag för 2022 i SWE-CTW 2022

Vi gratulerar Nikolaos Pappas och hans student (som tog examen förra året från LiU) som fått priset för bästa konferensbidrag för 2022 i Swedish Communications Technologies Workshop (SWE-CTW 2022).

Detta arbete stöddes av Vetenskapsrådet och CENIIT.

- In this work, we study the interplay of two fundamental notions of timely delivery of information, the deadline-constrained packet delivery and freshness of information. We consider a two-user wireless multiple access setup with random access, in which the first user is equipped with a queue and has external bursty deadline-constrained traffic. The second user monitors a sensor and generates and transmits on-demand status updates. We provide analytical expressions for the throughput and drop probability of the first user, and an analytical expression for the Age of Information (AoI) of the second user. The analysis utilizes discrete-time Markov chains (DTMC). The AoI analysis is not based on the typical graphical approach (sawtooth diagram) but on a more systematic approach utilizing DTMC. Thus, we can provide a complete characterization of the distribution of AoI and the AoI violation probability.

The work has been partially supported by the Swedish Research Council (VR) and by CENIIT.
Läs mer

Prediktionsmetoder för högdimensionella data med censurerade kovariater

I många industriella sammanhang finns stora mängder data att tillgå. Dessa data är dock ofta inkompletta, och strategier behövs för kunna nyttja data på bästa sätt när de används för prediktion. Caroline Svahn bidrar med sin doktorsavhandling till forskning för censurerade kovariater i prediktionsmodeller genom att introducera skalbara strategier som kan hantera komplexa beroenden i data.
Läs mer

Transforming Service Innovation with Service Design

I takt med att tjänster har blivit alltmer teknikinfluerande vänder sig många organisationer, både inom offentlig- och privat sektor, till tjänstedesign som ett lovande nytt sätt att förnya sig på. Även om det både inom forskning och praktik har fastställts att tjänstedesign kan vara en effektfull metod för att förnya, finns det fortfarande en brist på öppna frågor som behöver ytterligare empiriskt stöd.
Avhandlingen med titeln: Innovating Innovation: the role of service design in service innovation författad av Ana Kustrak Korper utforskar just detta. Hur kan organisationer förnya sina tjänster med hjälp av tjänstedesign, vilka möjligheter och utmaningar står de inför? Denna avhandling tar upp två dominerande roller som tjänstedesign spelar in i organisatoriskt innovationsarbete och diskuterar implikationer för organisationers värdeskapande samt deras kapacitetsuppbyggnad.
Läs mer

LINHAC 2022

Den 6-8 juni pågick LINHAC, Linköping Hockey Analytics Conference. I år var LINHAC ett onlineevenemang som sändes från Linköping. LINHAC 2022 var den största hockey analyticskonferensen i världen och den första i Europa.

Konferensen samlade toppnamn från akademin, hockeyklubbar, landslag, ishockeyförbund, sports analyticsbranschen och underhållningsindustrin från Europa och Nordamerika. Vidare anordnades en studenttävling med data från Sporlogiq och SHL. Konferensen arrangerades av Patrick Lambrix och Niklas Carlsson från sports analyticsgruppen på IDA tillsammans med Mikael Vernblom från Linköpings Hockeyklubb.
Läs mer

Best paper award IFIP Networking 2022

David Hasselquist, Martin Lindblom och Niklas Carlsson har vid konferensen IFIP Networking 2022 mottagit Best Paper Award för sin artikel "Lightweight Fingerprint Attack and Encrypted Traffic Analysis on News Articles".

I sitt arbete presenterar de en lätt fingeravtrycksattack och krypterad trafikanalys som gör att en angripare kan identifiera vilka nyhetsartiklar en person läser på populära nyhetswebbplatser trots att trafiken krypteras med HTTPS. De är de första som demonstrerar och utvärderar effektiviteten av denna typ av attacker när de tillämpas på moderna nyhetswebbplatser, och ger värdefulla insikter om hur webbplatser bäst kan skydda sig mot denna typ av attacker.
Läs mer

Ontology-Driven Data Access and Data Integration with an Application in the Materials Design Domain

Inom olika områden, inte minst inom e-vetenskap, finns det ett behov av semantikmedveten dataåtkomst och dataintegration över heterogena databaser. För detta syfte presenterar Huanyu Li i sin doktorsavhandling ett generiskt ontologibaserat och GraphQL-baserat ramverk för dataåtkomst och integration, tillhandahåller en prototypimplementering och utvecklar ett tillvägagångssätt för ontologiutvidgning, som behövs när databaserna utvecklas. Vidare tillämpar och utvärderar han sina tillvägagångssätt inom materialdesigndomänen för vilka ontologier skapas och utökas, och ett system implementeras för att komma åt och integrera data i materialdatabaser.
Läs mer

Pris för bästa exjobb

För 23:e gången i rad delades IDA:s bästa exjobbspris i samarbete med Dataföreningen (Östra) vid en ceremoni i Vallfarten. Det var 4 nominerade exjobb i kategorin Kandidat och 2 i kategorin Master som kvalificerade för att bedömas av årets promotor Kristian Sandahl.
Läs mer

Automatisk textanpassning för ökad inkludering

Att anpassa texter till lätt svenska är viktigt för att så många som möjligt ska kunna ta del av skriven information, men det är en resurskrävande aktivitet. Om denna process kunde automatiseras skulle det möjliggöra att fler människor kan tillgodogöra sig skriven text, vilket skulle vara fördelaktigt för individen, men också för samhället i stort. Evelina Rennes avhandling tar avstamp i målgruppsperspektivet och kopplar befintliga riktlinjer för att skriva lätt svenska till en teoretisk modell av läsförståelse och värderar dem utifrån dess applicerbarhet. I avhandlingen presenteras en palett av metoder och tekniker för att på automatisk väg anpassa text till lätt svenska samt tekniker för att visualisera textkomplexitet och skapa textresurser lämpliga för automatisk textanpassning.
Läs mer

Moderna säkerhetskritiska realtidssystem

Moderna säkerhetskritiska realtidssystem blir mer och mer komplexa på grund av sofistikerade applikationer. Detta har lett till ökade krav på kommunikationsinfrastrukturer. Time-Sensitive Networking (TSN) är en lovande teknik som kan hantera de ökande bandbreddskraven samtidigt som de möter realtidsbegränsningar. Yuanbin Zhou har i sin avhandling studerat syntesen av tidtabeller och rutter för TSN, för att uppfylla tids- och tillförlitlighetskrav för säkerhetskritiska system. För de moderna säke
Läs mer

Medel för kursutveckling

I och med rektors satsning på att öka utbildningsproduktionen genom insatser som stödjer kursutveckling, har Marco Kuhlmann, Annika Tillander och Isak Hietala erhållit medel.
Läs mer

SSF anslag till IDA

SSF, Stiftelsen för strategisk forsknings satsning på mjukvaruutveckling ger 30 miljoner kronor i anslag till forskningsprojektet ” Adaptive software for the heterogeneous edge-cloud continuum” sökt av Christoph Kessler med medsökande Mikael Asplund, Niklas Carlsson, Zebo Peng samt Soheil Samii.
Läs mer

Mest inflytelserika artikeln utsedd på ICST'22

Den mest inflytelserika artikeln i de tidigare industri-spåren av IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation (ICST) vanns av ett bidrag från 2012 av Leif Jonsson, David Broman, Kristian Sandahl och Sigrid Eldh med titeln "Towards Automated Anomaly Report Assignment in Large Complex Systems using Stacked Generalization".
Läs mer

EU-anslag för projekt med fokus på cirkulär ekonomi

IDA:s Eva Blomqvist (Division of Human-Centered Systems) kommer att leda Onto-DESIDE, ett EU-finansierat Horizon Europe-projekt om cirkulär ekonomi. Projektet omfattar återanvändning, återtillverkning och återvinning av produkter och material inom industrin med fokus på ontologibaserad decentraliserad delning av industridata. Projektet kommer att pågå i 3 år och fick cirka 3,3 MEURO i finansiering. Från IDA:s avdelning för Databas- och Informationsteknik deltar Olaf Hartig, Niklas Carlsson och Patrick Lambrix.
Läs mer

Årets WASP alumn 2021

Olov Andersson, tidigare WASP doktorand från Linköpings universitet, idag WASP-finansierad postdoc vid ETH Zürich, har tilldelats WASP Alumn of the year 2021. Detta tillkännagavs vid den årliga WASP Winter Conference i januari 2022.

Genom utmärkelsen Alumni of the Year uppmärksammar WASP individer som har utmärkt sig inom WASP genom att generera enastående vetenskapligt genomslag såväl som bidrag till programmet genom engagemang i WASP-gemenskapen.

- Olov är en förebild för nuvarande WASP-doktorander och visar förmågan att skapa unika karriärmöjligheter och minnesvärda erfarenhter bortom doktorsexamen, säger Anders Ynnerman, direktör för WASP.
Läs mer


Sidansvarig: Webmaster