Göm menyn

Nyheter 2011

Hur rör vi på huvudet när vi talar?

I samtal människor emellan förmedlas information inte bara via talet utan också via icke-verbala signaler som ansiktsuttryck och kroppsrörelser. Också kommunikationen med virtuella agenter, eller avatarer, underlättas av om de kan använda icke-verbala signaler, under förutsättning att de utförs på ett naturligt, verklighetstroget sätt. I en avhandling på IDA har Sonia Sangari undersökt sambandet mellan huvudrörelser och fokustilldelning i svenska i detalj.
Läs mer

Mest inflytelserika artikel

Hedersomnämnande för mest inflytelserika artikel vid 2011 IEEE International Requirements Engineering Conference har tilldelats IDA-doktorerna Pär Carlshamre, Kristian Sandahl och Mikael Lindvall tillsammans med Lund-doktorerna Björn Regnell och Johan Natt och Dag. Artikeln "An Industrial Survey of Requirements Interdependencies in Software Product Release Planning" presenterades för första gången vid 5th IEEE Int. Symposium on Requirements Engineering 2001.
Läs mer

Pris för enastående insatser med GIS verktyg

Daniel Eriksson som har studerat systemvetenskapliga programmet vid LiU, och numera är sektionsansvarig på Geneva International Centre for Humanitarian Demining fick priset ”Making a Difference” på GIS-företaget ESRIs årliga internationella användarkonferensen i San Diego, Kalifornien. Med 16000 deltagare är det den största konferansen för GIS i världen. På konferensen delas även ut prestigefyllda priser till de som gjort banbrytande insatser inom GIS.

Företagets grundare, Jack Dangermond, delade ut priset till Daniel. Jack's motivation till priset var det arbete som Daniels grupp har utfört och lett till ett verktyg för att samla in och analysera information om landminor, klustervapen och andra "explosive remnants of war".

Som en student i SVP94 årskullen satt Daniel i SVP-sektionens första styrelse (SAKS) som informationsansvarig.
Läs mer

Integrerade uvecklingsmetoder för anpassningsbara datorbaserade styrsystem

Datorteknik och programvara utgör en allt större del i vår vardag. Datorsystem finns inbyggda i ett flertal produkter som vi använder eller påverkas av dagligen. Många av dessa system är anpassade för styrning av en eller flera fysikaliska processer. Exempel på sådana så kallade inbyggda reglersystem är person- och lastbilar, innehållande funktionalitet för exempelvis ABS, antisladd och farthållare.

Många inbyggda system består av ett flertal processorer och styrenheter som skickar och tar emot mät- och styrsignaler mellan varandra. Sådana distribuerade reglersystem leder typiskt till fördröjningar som påverkar systemets prestanda. Systemen måste också anpassa sig till olika situationer som uppstår, exempelvis vid fel i en eller flera komponenter eller då den tillgängliga beräkningskapaciteten i systemet varierar.

Dessa krav på systemets anpassningsförmåga, samt krav på optimering av reglerprestanda, leder till ett flertal konstruktionsproblem för inbyggda reglersystem. I en doktorsavhandling på IDA föreslår Soheil Samii lösningar till dessa problem genom mjukvarubaserat beslutsfattande under exekvering.
Läs mer

Fallstudier av AI-baserade beslutsstöd

Datorstöd för beslutsfattande har med tiden blivit allt viktigare för beslutsfattare då mängden information att hantera ökar och tidsramarna man har till förfogande för planering blir kortare. Människor uppfattar intelligenta beslutsstöd som svårförståeliga, oberäkneliga eller mest störande, framför allt i ledning av dynamiska förlopp som vid krishantering och krigssituationer. I en doktorsavhandling på IDA förklarar Ola Leifler detta motstånd till intelligenta beslutsstöd och anger hur system bör byggas för att bli verkligt användbara.
Läs mer

Framsteg inom integrerad kodgenerering

En kompilator-backend måste lösa komplexa och svåra optimeringsproblem för att generera snabb och energieffektiv kod för en mikroprocessor: koden ska effektivt utnyttja processorns arkitektur med dess begränsade resurser såsom register och exekveringsenheter.

P.g.a. komplexiteten organiseras en kodgenerator oftast i flera faser som tar hand om en specifik optimeringsaspekt i taget, såsom urval och schemaläggning av instruktioner, allokering av register mm. Tyvärr är alla dessa faser beroende avvarandra, t.ex. ett beslut om urval av en instruktion för en programoperation påverkar hur den kan schemaläggas. I en doktorsavhandling på IDA utvecklar Mattias Eriksson en helt integrerad optimal kodgenerator för loopar och kartlägger hur kodgeneratorns uppdelning i faser påverkar kodkvaliten.
Läs mer

Doktorer från IDA tävlade med sina avhandlingar

I semifinalen i TTTC's E.J. McCluskey Doctoral Thesis Competition, vid European Test Symposium (Trondheim 24-26e maj), utmärkte sig doktorer från IDA.

På tredje plats kom Dr. Viacheslav Izosimov med avhandlingen "Scheduling and Optimization of Fault-Tolerant Distributed Embedded Systems". Viacheslav doktorerande handled av Professor Zebo Peng och Professor Petru Eles. Viacheslav arbetar nu för EIS by Semcon.

På första plats kom Dr. Urban Ingelsson med avhandlingen "Investigation into Voltage and Process Variation-Aware Manufacturing Test". Urban doktorerade vid University of Southampton, i England, handled av Professor Bashir M. Al-Hashimi. Urban arbetar nu som post-doc på IDA. Förstaplatsen innebär att Urban kommer att delta i tävlingens final vid International Test Conference i Kalifornien i Oktober.

I tävlingen presenterade Viacheslav och Urban sina avhandlingar i korta presentationer och med posters.

Dr. Viacheslav Izosimov's doktorsavhandling:
http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:277144

Dr. Urban Ingelsson's doktorsavhandling:
http://eprints.soton.ac.uk/67440/

Tävlingens hemsida:
http://www.tttc-events.org/tttc_website/index.php?section=awards_doctoral_thesis

European Test Symposium 2011:
http://www.iet.ntnu.no/workshop/ets2011/

International Test Conference 2011:
http://www.itctestweek.org/


Sidansvarig: Webmaster