Göm menyn

Nyheter 2006

Adjungerad docent utnämnd till ACM Distinguished Scientist

Dr. Shumin Zhai som är oavlönad docent vid avdelningen Human-Centered Systems har blivit utnämnd till ACM Distinguished Scientist.
Läs mer

IDA samordnade krishanteringsövningen GNEX-06

Det Europeiska exellens-nätverket GMOSS (Global Monitoring for Stability and Security) genomförde en 36-timmars realtidsövning (10-11.10.2006) i att använda data från satelliter och annan geografisk IT för att stödja krishantering i Europa.

Avdelning för Human-Centered Systems är tillsammans med ”Centre for Satellite Based Crisis Information” (ZKI) och "Centre National d'Études Spatiales" (CNES) ansvariga för planering, genomförande och utvärdering av övningen.

Målen med övningen var:
  • Att stödja framtida integration mellan de inblandade organisationerna.
  • Att utvärdera nära realtidsförmågor hos de inblandade organisationerna.
  • Att stödja operationalisering av geografisk IT i räddningsinsatser
  • Att identifiera potentiella områden för framtida arbete och forskning.

Mer än 20 Europeiska organisationer och fler än 50 deltagare tränade gemensam respons i en simulering av ett scenario som omfattar ett utsläpp av radioaktiva substanser i ett begränsat område i Europa. Tre sub-team av forskare och operativ personal arbetade parallellt med att hantera scenariot. Teamen hade tillgång till satellitdata, sensordata och annan geografisk information och hade som uppgift att extrahera information om infrastruktur, bostadsområden och markanvändning. Informationen genererades i form av kartor, rapporter och statistik.

Prisad IDA-uppsats

Urban Ingelsson har fått priset för bästa examensarbete som delas ut årligen av IDA och Dataföreningen i Sverige östra kretsen.

Golden Core medlem i IEEE Computer Society

Professor Zebo Peng blev invald som Golden Core medlem 2005. Varje år väljs ett fåtal personer in till denna permanenta lista av personer som väsentligt bidragit till sällskapets framgång.

Pris för bästa artikel på QualIT2005

Professor Göran Goldkuhl, VITS/IDA, har tilldelats "best paper award" vid International Conference on Qualitative Research in IT & IT in Qualitative Research (QualIT2005) i Brisbane, Australien. Artikeln "The Evolution of a Business Process Theory - the Case of a Multi-Grounded Theory" har samförfattats med Mikael Lind, VITS-gruppen vid Högskolan i Borås.
Läs mer


Sidansvarig: Webmaster