Göm menyn

Nyheter 2018

Avtackning av avgående prefekt

IDAs avgående prefekt, Professor Mariam Kamkar, avtackades vid en uppsluppen ceremoni i samband med institutionens julmiddag. Mariam tillträdde som prefekt 2000 och vid årsskiftet 2017/2018 kommer hon därmed att ha varit prefekt under 18 år, vilket är mer än halva tiden institutionen har funnits. År 2008 mottog hon universitetets ledarskapspris första gången det delades ut.

Avtackningen innehöll bl a tal av Erik Sandewall (första datalogiprofessor i Sverige), LiTHs dekan Ulf Nilsson och tillträdande prefekt Henrik Eriksson. Talarna framhöll särskilt Mariams kloka ledarskap, entusiasm för prefektuppdraget och hängivna arbete för jämställdhet. Hon fick ett varmt erkännande för sitt raka bemötande av individer, sin skickliga konflikthantering och sin betoning av vikten av att alla nya internationella anställda lär sig svenska. Under ceremonin överlämnades gåvor från IDAs personal och det framfördes hjärtliga tack och uppskattning från medarbetarna för hennes mångåriga insatser för att utveckla institutionen och universitetet.

Effektiv strömning och möjliggörandet av morgondagens interaktiva streamingtjänster

Videoströmning har fått enorm popularitet de senaste åren och den största andelen av data som överförs via Internet är på grund av just videoströmning. Allteftersom storskalig videoströmning blir mer och mer populärt, så uppdagas flera viktiga tekniska frågor och utmaningar. I sin avhandling behandlar Dr. Vengatanathan Krishnamoorthi öppna forskningsfrågor inom effektiv nedladdning och leverans av både linjär och interaktiv HTTP-baserade Adaptive Streaming (HAS) video.

I samband med linjära videor undersöker Vengatanathan först hur HAS-klienter och proxy-cacher samverkar för att förbättra tittarnas upplevelser. Därefter undersöks klientbaserade tekniker som laddar ner början av rekommenderade videor för att möjliggöra omedelbar uppspelning av dessa. Slutligen presenterar avhandlingen ett nytt maskininlärningsramverk, kallat BUFFEST, som kan användas av nätoperatörer för att beräkna kundernas buffertförhållanden, även när överföringen är krypterad och klienter strömmar över HTTPS. Dessa bidrag bidrar till att förbättra användarnas videoströmningsupplevelser.

I samband med interaktiva strömningtjänster presenterar Vengatanatans avhandling optimerade lösningar för två nya applikationer: interaktiv förgrenad strömning och multi-video stream bundles. Dessa lösningar använder egenskaper hos HAS för att ge användarna bästa möjliga interaktiva användarupplevelse, så att tittarna kan påverka och välja innehåll som visas under uppspelning.
Läs mer


Sidansvarig: Webmaster