Göm menyn

Välkommen till
Institutionen för datavetenskap


R. Duncan Luce Outstanding Paper Award

Oleg Sysoev har tillsammans med sina medförfattare tilldelats the Society for Mathematical Psychologys pris för bästa artikel publicerad i Journal of Mathematical Psychology under 2016-2019: M.L. Kalish, J.C. Dunn, O.P. Burdakov and O. Sysoev (2016). A statistical test of the equality of latent orders. Journal of Mathematical Psychology, 70, 1-11.

Harold "Bud" Lawson, medgrundare av IDA, har avlidit den 10 juni 2019.

Bud var en pionjär inom datateknik och gav flera viktiga bidrag till industriella och akademiska sektorer. Under sin långa karriär deltog han i den epokgörande utvecklingen inom programvara, hårdvara, datorbaserade system och internationella standarder.

Ytterligare 20 miljoner till vidareutbildning inom AI

Förra året satsade regeringen 20 miljoner på vidareutbildning inom AI, och under 2019 ytterligare 20 miljoner. Chalmers tekniska högskola kommer att koordinera satsningen där också Göteborgs universitet, Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet och Örebro universitet deltar.
Sidansvarig: Webmaster