Göm menyn

Välkommen till
Institutionen för datavetenskap


Tryggve Holm-medaljen 2018

Filip Strömbäck, IDA, har för året 2018 tilldelats Tryggve Holm-medaljen. Medaljen med tillhörande diplom delas ut till utexaminerade studenter med särskilt goda studieresultat, på olika civilingenjörsprogram vid LiTH, och är en del av donerade medel som är tänkta att främja teknisk forskning och utbildning.

CoDeLON

Patrick Lambrix projekt "Komplettering av och felhantering i stora ontologier och deras nätverk" har tilldelats 3.96 MSEK av Vetenskapsrådet.

PRIMA 2018

Best student paper award vid The 21st International Conference on Principles and Practice of Multi-Agent Systems, har tilldelats artikeln "An Anytime Algorithm for Simultaneous Coalition Structure Generation and Assignment" skriven av Fredrik Präntare and Fredrik Heintz.
Sidansvarig: Webmaster