Göm menyn

Välkommen till
Institutionen för datavetenskap


Till minne av Erik Sandewall, professor emeritus och grundare av IDA 1945-2024

Erik Sandewall, professor emeritus och grundare av IDA, avled natten till fredagen efter en kort tids sjukdom.

Efter studier vid Uppsala universitet, Stanford AI laboratory, och gästforskare vid MIT AI laboratory blev Erik Sandewall 1975 Sveriges första professor i datalogi. Han var en unikt kreativ, visionär och internationellt välkänd forskare. Förutom viktiga bidrag till forskningen inom datalogi och artificiell intelligens, var han betydelsefull för utvecklingen av ett flertal datavetenskapliga utbildningar vid Linköpings universitet.

Erik efterlämnar hustrun Margareta och sönerna Anton och Örjan.

För mer information om Erik, se:

IDA nyheter publiceras framöver på Liunet

Om du önskar få en nyhet publicerad, var vänlig kontakta Anne Moe, anne.moe@liu.se.

Pris för bästa unga talare

Den internationella konferensen CRITIS som är en forum för publikation av arbeten inom kritisk informationsinfrastrukturs cybersäkerhet har ett pris för unga forskare som presenterar vid årliga konferensen. I år gick priset till Roland Plaka som presenterade ett arbete om cybersäkerheten i elbilars laddningsinfrastruktur.
Sidansvarig: Webmaster