Göm menyn

Välkommen till
Institutionen för datavetenskap


Nätverksbaserad anomalidetektering för SCADA-system

SCADA-system ("Supervisory Control and Data Acquisition") är specialiserade system för övervakning och styrning av kritisk infrastruktur så som elnät. I takt med att SCADA-system börjar anpassa sig till Internet har cyberattacker mot dessa system blivit mer attraktiva. I sin doktorsavhandling tar Chih-Yuan Lin fram nya metoder för att detektera avvikelser från normalbeteendet och varna när sådana anomalier uppstår.

Framgångsrik studentsamverkan för framtida materialförsörjning inom sjukvården

Studenterna i projektkursen för I och SVP (TDDC88) har utvecklat lösningar för framtida lagerhantering av förbrukningsartiklar inom sjukvården i ett Vinnova-projekt med Region Östergötland, Rise, Mjärdevi Science Park och Linköpings och Kinda kommun. En extern utvärdering visar bland annat hög nöjdhet hos slutanvändare.

Prestanda- och säkerhetsanalys för GPU-baserade applikationer

Grafikprocessorer (GPUs) används idag inom en rad olika domäner, exempelvis i flygelektronik, i bilar, och t.o.m. inom vården. Dessa nya användningsområden medför dock nya krav på hård- och mjukvara när det gäller exempelvis prestanda och säkerhet. I sin avhandling föreslår Adrian Horga lösningar för att hantera sådana krav.
Sidansvarig: Webmaster