Göm menyn

Välkommen till
Institutionen för datavetenskap


Anders Nordgaard utsedd till hedersdoktor vid Lunds universitet 2020

Anders är adjungerad universitetslektor vid STIMA/IDA och har under många år haft ett nära samarbete med juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Anders forskning handlar om robusthet i forensisk bevisning, och bedrivs i samarbete mellan Lunds universitet och Nationellt Forensiskt Centrum (NFC).

Pris för bästa papper på UCC

Klervie Toczé presenterade prestandakrav från "mixed reality" som ett typexempel inom "edge computing" på konferensen "Utility and Cloud Computing" (UCC) och där omnämndes arbetet som vinnare av Best paper. Arbetet var gjort i samarbete med John Lindqvist som studerat på IT programmet.

Robust inkrementell slutsatsdragning utifrån osäkra informationsströmmar

Mycket information produceras och konsumeras som informationsströmmar. Informationsmängden gör det svårt att förstå världen. Daniel de Leng fokuserade i sin avhandling på två delar av problemet gällande robust inkrementell slutsatsdragning utifrån osäkra informationsströmmar; hur osäkerhet kan hanteras i resoneringsprocessen med informationsströmmar, och hur dessa kan genereras på ett robust sätt.
Sidansvarig: Webmaster