Göm menyn

Välkommen till
Institutionen för datavetenskap


LINHAC 2022

Den 6-8 juni pågick LINHAC, Linköping Hockey Analytics Conference. I år var LINHAC ett onlineevenemang som sändes från Linköping. LINHAC 2022 var den största hockey analyticskonferensen i världen och den första i Europa.

Best paper award IFIP Networking 2022

David Hasselquist, Martin Lindblom och Niklas Carlsson har vid konferensen IFIP Networking 2022 mottagit Best Paper Award för sin artikel "Lightweight Fingerprint Attack and Encrypted Traffic Analysis on News Articles".

Ontology-Driven Data Access and Data Integration with an Application in the Materials Design Domain

Inom olika områden, inte minst inom e-vetenskap, finns det ett behov av semantikmedveten dataåtkomst och dataintegration över heterogena databaser. För detta syfte presenterar Huanyu Li i sin doktorsavhandling ett generiskt ontologibaserat och GraphQL-baserat ramverk för dataåtkomst och integration, tillhandahåller en prototypimplementering och utvecklar ett tillvägagångssätt för ontologiutvidgning, som behövs när databaserna utvecklas. Vidare tillämpar och utvärderar han sina tillvägagångssätt inom materialdesigndomänen för vilka ontologier skapas och utökas, och ett system implementeras för att komma åt och integrera data i materialdatabaser.
Sidansvarig: Webmaster