Göm menyn

Välkommen till
Institutionen för datavetenskap


Skalbara statistiska metoder för bilder och spatiala data

Behovet av statistiska analyser av bilder och spatiala data uppkommer inom många områden. Den ständigt ökande storleken på dessa datamaterial utgör en stor beräkningsmässig utmaning. I sin avhandling har Per Sidén utvecklat mer skalbara och avancerade statistiska metoder för spatiala data, med tillämpningar för medicinska hjärnbilder, satellitbilder och robotik.

Outstanding Paper Award at ICNS'20

IDA-studenterna Hanna Gustafsson och Sofie Eskilsson var ledande författare till en artikel "Demonstrating ADS-B And CPDLC Attacks With Software-Defined Radio" som blev utsedd till "Outstanding Paper Award" vid konferensen Integrated Communications, Navigation and Surveillance (ICNS'20). Arbetet leddes av professor Andrei Gurtov inom projektet "Automation Program II" med Trafikverket.

Bidrag till semantisk dependensparsning

Automatisk språkförståelse är ett centralt problem inom artificiell intelligens med många tillämpningar. För att en dator ska kunna förstå naturligt språk används vanligen en representation hur orden i en mening hör ihop och hur de bestämmer betydelsen av helheten. Med sin avhandling bidrar Robin till olika aspekter av semantisk dependensparsning, den automatiska analysen av dessa strukturerna.
Sidansvarig: Webmaster