Göm menyn

Välkommen till
Institutionen för datavetenskap


Pris för framstående lärarinsatser 2016

Aseel Berglund, universitetslektor på IDA, har fått Tekniska högskolans pris för framstående lärarinsats för hennes utomordentliga insatser inom kursen Ingenjörsprofessionalism som ges för årskurs 1-3 på civilingenjörsprogrammen Datateknik och Mjukvaruteknik. Aseel har utvecklat kursen samt varit både kursledare och examinator sedan starten hösten 2013.

Bästa exjobb utfört under 2015

För 17:e gången i rad delades priset ut för bästa exjobb inom IT-området sponsrad av Dataföreningen. Promotorn Inger Erlander Klein korade Alexander Alesand (masternivå), samt Mathias och Viktor Almquist (kandidatnivå) som vinnare av priset och berömde samtliga nominerade för välutförda arbeten.

Värdering av delad strategisk förståelse

I händelse av kris och vid militära insatser arbetar beslutsfattare tillsammans i stab. Det antas att staber där medlemmarna har en delad förståelse av vilka de gemensamma målen är bättre klarar av att lösa sin uppgift. I sin doktorsavhandling ”Assessing shared strategic understanding” har Peter Berggren genom flera iterationer utvecklat ett instrument för att mäta delad förståelse i team.
Sidansvarig: Webmaster