Göm menyn

Välkommen till
Institutionen för datavetenskap


Riskkollegiets pris till unga forskare 2018

Amy Rankin har tilldelats Riskkollegiets pris till unga forskare 2018 med motiveringen att hennes forskning har stor relevans för att öka vår kunskap om risker och hon bidrar till utveckling av forskningsfronten, främst inom fältet Resilience Engineering. Priset delas ut till forskare i början av sin karriär, som har gjort nya, viktiga och lovande insatser på riskområdet. Amy disputerade 2017 på en avhandling med titeln Making Sense of Adaptations: Resilience in High-Risk Work.

Hög kvalitet på forskarutbildningen i datavetenskap

LiU:s Forskarutbildning inom datavetenskap håller hög kvalitet visar UKÄ:s senaste granskning. Av de 14 universitet och högskolor som bedriver forskarutbildning inom datavetenskap får åtta omdömet hög kvalitet medan sex lärosäten får ifrågasatt kvalitet i UKÄ:s granskning.

EU-kommissionens nya High-Level Expert Group on AI

Fredrik Heintz har blivit utsedd att ingå i EU-kommissionens nya High-Level Expert Group on AI (AI HLG). AI HLG har som uppdrag att stötta implementeringen av EUs AI strategi, bl.a. att formulera rekommendationer om framtida AI-relaterade förslag samt etiska, legala och samhälleliga aspekter av AI.
Sidansvarig: Webmaster