Göm menyn

Välkommen till
Institutionen för datavetenskap


LiU Innovations pris till årets entreprenöriella lärare

Aseel Berglund har tilldelats årets pris och motiveringen till "Linköpings entreprenöriella lärare 2020" lyder: Årets pristagare är en gränsgångare som rör sig mellan akademi och industri. Aseel Berglund bidrar till en entreprenöriell kultur vid Linköpings universitet, både som inspiration till lärarkollegor och till studenter där hon integrerar nyttiggörande, entreprenörskap och innovation både som forskare och lärare, där hon bland annat har - tillsammans med kollegor - skapat nya kurser som verkligen engagerar studenterna.

Säkrare sjöfart med AI

Magnus Bång, KMACS/HCS och Jonas Lundberg, ITN, forskar tillsammans med Sjöfartsverket i projektet AutoMon gällande övervakning av svenskt farvatten med hjälp av AI. Målet är att öka sjösäkerheten genom att i realtid analysera situationer och hitta onormala trafikrörelser.

Best Paper Award iiWAS 2020

Sijin Cheng och Olaf Hartig har vid iiWAS'2020 (the 22nd Int. Conf. on Information Integration and Web-based Applications & Services), mottagit Best Paper Award för sin artikel "FedQPL: A Language for Logical Query Plans over Heterogeneous Federations of RDF Data Sources". Detta är det första forskningsarbetet som tittar på det nya problemet med att fråga en federation av RDF-baserade grafdatabaser som är heterogena i termer av dataåtkomstgränssnitt.
Sidansvarig: Webmaster