Göm menyn

Välkommen till
Institutionen för datavetenskap


Design av säkra inbyggda realtidssystem

Inbyggda realtidssystem har flera designbegränsningar och krav gällande till exempel timing, resurseffektivitet och prestanda. Tidigare har säkerhetskraven i inbyggda realtidssystem inte betraktats som designparametrar under själva designprocessen. I sin doktorsavhandling fokuserar Ke Jiang på aspekter så som kommunikationssekretess och motstånd mot sidokanalattacker.

Nya algebraiska metoder för att studera komplexitet hos villkorsproblem

För att studera komplexiteten hos olika typer av villkorsproblem undersöker Victor Lagerkvist i sin doktorsavhandling på IDA ett algebraiskt ramverk baserat på partiella funktioner.

Model-baserad säkerhet i inbyggda system

Med allt större närvaro av inbyggda system inom olika tillämpningar kopplas också sådana system upp till nätet. Nätverkande inbyggda system ökar behovet av säkerhet inom samhällskritiska system. Maria Vasilevskaya föreslår i sin doktorsavhandling en ansats benämnd SEED, som består av en mängd koncept, metoder, och verktyg för att möta utmaningen att bygga en bro mellan ingenjörer som bygger de inbyggda systemen och säkerhetsexperterna.
Sidansvarig: Webmaster