Göm menyn

Välkommen till
Institutionen för datavetenskap


Bästa doktorsavhandling

Måns Magnussons avhandling "Scalable and Efficient Probabilistic Topic Model Inference for Textual Data" har tilldelats det årliga Cramérpriset för bästa doktorsavhandling i statistik och matematisk statistik. Priset ges årligen av Cramérsällskapet (Svenska Statistikfrämjandet).

Tryggve Holm-medaljen 2018

Filip Strömbäck, IDA, har för året 2018 tilldelats Tryggve Holm-medaljen. Medaljen med tillhörande diplom delas ut till utexaminerade studenter med särskilt goda studieresultat, på olika civilingenjörsprogram vid LiTH, och är en del av donerade medel som är tänkta att främja teknisk forskning och utbildning.

CoDeLON

Patrick Lambrix projekt "Komplettering av och felhantering i stora ontologier och deras nätverk" har tilldelats 3.96 MSEK av Vetenskapsrådet.
Sidansvarig: Webmaster