Göm menyn

Välkommen till
Institutionen för datavetenskap


Prediktionsmetoder för högdimensionella data med censurerade kovariater

I många industriella sammanhang finns stora mängder data att tillgå. Dessa data är dock ofta inkompletta, och strategier behövs för kunna nyttja data på bästa sätt när de används för prediktion. Caroline Svahn bidrar med sin doktorsavhandling till forskning för censurerade kovariater i prediktionsmodeller genom att introducera skalbara strategier som kan hantera komplexa beroenden i data.

Transforming Service Innovation with Service Design

I takt med att tjänster har blivit alltmer teknikinfluerande vänder sig många organisationer, både inom offentlig- och privat sektor, till tjänstedesign som ett lovande nytt sätt att förnya sig på. Även om det både inom forskning och praktik har fastställts att tjänstedesign kan vara en effektfull metod för att förnya, finns det fortfarande en brist på öppna frågor som behöver ytterligare empiriskt stöd.

LINHAC 2022

Den 6-8 juni pågick LINHAC, Linköping Hockey Analytics Conference. I år var LINHAC ett onlineevenemang som sändes från Linköping. LINHAC 2022 var den största hockey analyticskonferensen i världen och den första i Europa.
Sidansvarig: Webmaster