Göm menyn

Välkommen till
Institutionen för datavetenskap


Social Robots as Intentional Agents

Robotsystem som självkörande fordon eller människolika robotar är ofta teknologiskt komplexa, vilket kan göra deras handlingar svårbegripliga eller oförutsägbara. Enligt empiriska resultat som presenterats i Sam Thellmans avhandling innebär detta att personer som möter sådana system i vardagen i vissa fall måste resonera kring vad systemen “vet” och “vill” för att att interagera ändamålsenligt med dem. I avhandlingen analyseras problemet att tillskriva robotar de specifika trosföreställningar oc

Semantiska teknologier för strömmande data och osäkerhet

Behovet av att kunna analysera och kombinera olika former av strömmande data finns inom många områden. I sin avhandling har Robin Keskisärkkä studerat och utvecklat metoder för att hantera osäkerhet över strömmande data med hjälp av semantiska teknologier.

AI-pris vid IJCAI 2021

Vid IJCAI 2021 fick Simon Ståhlberg och Jendrik Seipp tillsammans med Guillem Francès från Universitat Pompeu Fabra i Barcelona, pris för sin artikel "Learning Generalized Unsolvability Heuristics for Classical Planning".
Sidansvarig: Webmaster