Göm menyn

Välkommen till
Institutionen för datavetenskap


Årets WASP alumn 2021

Olov Andersson, tidigare WASP doktorand från Linköpings universitet, idag WASP-finansierad postdoc vid ETH Zürich, har tilldelats WASP Alumn of the year 2021. Detta tillkännagavs vid den årliga WASP Winter Conference i januari 2022.

Ny medlem invald till IVA

41 nya medlemmar blev invalda till svenska ingenjörsvetenskapsakademin varav 3 medlemmar inom området informationsteknik. Simin Nadjm-Tehrani, professor på IDA är en av dessa nya medlemmar.

Social Robots as Intentional Agents

Robotsystem som självkörande fordon eller människolika robotar är ofta teknologiskt komplexa, vilket kan göra deras handlingar svårbegripliga eller oförutsägbara. Enligt empiriska resultat som presenterats i Sam Thellmans avhandling innebär detta att personer som möter sådana system i vardagen i vissa fall måste resonera kring vad systemen "vet" och "vill" för att att interagera ändamålsenligt med dem.
Sidansvarig: Webmaster