Göm menyn

Välkommen till
Institutionen för datavetenskap


Datatjej 2014 i Linköping

2014:s omgång av Datatjej, den årliga nationella konferensen för kvinnliga studenter som läser en datautbildning, ägde rum i Linköping och gästades av 120 studenter från 12 lärosäten. Flera företag deltog och programmet var fullspäckat med nätverksaktiviteter, tekniska presentationer och fest!

Simuleringar ligger bakom dina tankar

Vår kognition är på många olika sätt grundad i våra kroppsliga förmågor. Henrik Svenssons avhandling visar hur man kan förklara högre kognitiva förmågor som simulerade handlingar och perceptioner samt introducerar hypotesen att en funktion av våra drömmar under barndomen är att hjälpa till i utvecklingen av fungerande interna simuleringar.

Saabstipendium till Patrick Doherty

Åke Svenssons forskarstipendium går i år till Patrick Doherty, professor i datavetenskap på Linköpings universitet. Patrick Doherty får stipendiet för sina framstående insatser för utvecklingen av autonoma obemannade flygande system.
Sidansvarig: Webmaster