Göm menyn

Välkommen till
Institutionen för datavetenskap


Pris för bästa masteruppsats

I år var det den 21:a gången som Dataföreningen (östra) tilldelade priset för bästa masteruppsats i samarbete med IDA. Årets pris gick till Carl Folkesson för hans examensarbete under 2019 med rubriken "Anonymization of directory-structured sensitive data".

Priset för bästa kandidatuppsats

Årets pris för bästa kandidatuppsats som utdelas i samarbete med Dataföreningen tilldelades Fredrik Josefsson Ågren och Niklas Larsson för examensarbete gjort under 2019 med rubriken "A study of slow denial of service mitigation tools and solutions deployed in the cloud".

Applications of Partial Polymorphisms in (Fine-Grained) Complexity of Constraint Satisfaction Problems

Syftet med komplexitetslära är att beskriva egenskaper hos problem som gör dem enkla eller svåra att lösa, och att gruppera ihop problem med avseende på deras förmodade svårhet. I sin avhandling visar Biman Roy att komplexiteten hos en särskild grupp av problem, så kallade villkorsproblem (constraint satisfaction problems) kan studeras på ett mycket finkornigt och precist sätt genom att använda metoder från universell algebra.
Sidansvarig: Webmaster