Göm menyn

Välkommen till
Institutionen för datavetenskap


Förbättra säkerheten genom ökad anpassningsförmåga

I sin avhandling har Amy Rankin studerat anpassningsförmåga i säkerhetskritiska verksamheter, t.ex. flyg och krisberedskap. Komplexiteten i verksamheten gör det omöjligt att förutse och förbereda sig för alla potentiella händelser. För att hantera störningar och bibehålla kontroll vid oväntade händelser krävs att de operatörer som arbetar i systemet klarar av att anpassa sitt arbete i en komplex, föränderlig och dynamisk miljö.

Energieffektiv flerkärnig behandling av strömmande data

Sociala medier, forskning, mobilt multimedia, sakernas internet - alla har de ett starkt behov av att snabbare behandla allt större datamängder samtidigt som det krävs sparsam energianvändning. I sin doktorsavhandling undersöker Nicolas Melot "Crown Scheduling"-tekniken och programmeringsramverket Drake för att bygga energieffektiva strömmande program för flerkärnade processorer.

Wilkes-stipendiat 2016

För fjärde gången i rad har Wilkes-stipendiet delats ut till en framträdande kvinnlig student inom datalogi. 2016 års stipendiat är Sabina Serra, civilingenjörsprogrammet i datateknik, som fick ta emot blommor vid IDA:s höstlunchmöte. Stipendiet innebär en konferensresa som kommer att äga rum 2017.
Sidansvarig: Webmaster