Göm menyn

Välkommen till
Institutionen för datavetenskap


Medel för kursutveckling

I och med rektors satsning på att öka utbildningsproduktionen genom insatser som stödjer kursutveckling, har Marco Kuhlmann, Annika Tillander och Isak Hietala erhållit medel.

SSF anslag till IDA

SSF, Stiftelsen för strategisk forsknings satsning på mjukvaruutveckling ger 30 miljoner kronor i anslag till forskningsprojektet ” Adaptive software for the heterogeneous edge-cloud continuum” sökt av Christoph Kessler med medsökande Mikael Asplund, Niklas Carlsson, Zebo Peng samt Soheil Samii.

Mest inflytelserika artikeln utsedd på ICST'22

Den mest inflytelserika artikeln i de tidigare industri-spåren av IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation (ICST) vanns av ett bidrag från 2012 av Leif Jonsson, David Broman, Kristian Sandahl och Sigrid Eldh med titeln "Towards Automated Anomaly Report Assignment in Large Complex Systems using Stacked Generalization".
Sidansvarig: Webmaster