Göm menyn

Välkommen till
Institutionen för datavetenskap


Pris för bästa exjobb

Det var för 25:e gången som Dataföreningen i samarbete med IDA utdelade priset för bästa exjobb. Årets promotor Jendrik Seipp utnämnde Elsa Andersson i kategorin kandidat, och Carl-Magnus Bruhner i kategorin master som årets vinnare bland 6 nominerade exjobb.

Utveckling av undervisning inom parallellprogrammering

Moderna datorsystem innehåller allt oftare multipla kärnor. Detta ställer högre krav på att studenter inom datavetenskap är bekanta med parallellprogrammering för att kunna skriva korrekta och effektiva program till dessa system. I sin doktorsavhandling undersöker Filip Strömbäck vilka delar av parallellprogrammering som studenter har svårt för, och föreslår hur lärare kan hjälpa studenter att bättre förstå ämnet.

Bayesianska modeller för spatiotemporal data från transportnätverk

I denna avhandling utvecklar Hector Rodriguez-Deniz Bayesianska modeller med tillämpningar för transporter. Vi fokuserar specifikt på modeller som kan tränas på spatiotemporala data från transportnätverk för att göra prediktioner av t ex. bussförseningar eller verklig nätverkstopologi. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt modellskalbarhetsfrågor och kvantifiering av osäkerhet. Vi har använt data från riktiga transportsystem i varje studie för att skapa en balans mellan statistisk korrekthet, praktiskt tillämpbarhet och vetenskaplig höjd.
Sidansvarig: Webmaster