Göm menyn

Välkommen till
Institutionen för datavetenskap


EU-kommissionens nya High-Level Expert Group on AI

Fredrik Heintz har blivit utsedd att ingå i EU-kommissionens nya High-Level Expert Group on AI (AI HLG). AI HLG har som uppdrag att stötta implementeringen av EUs AI strategi, bl.a. att formulera rekommendationer om framtida AI-relaterade förslag samt etiska, legala och samhälleliga aspekter av AI.

Pris för framstående lärarinsatser 2018

Marco Kuhlmann, biträdande professor i datalogi på IDA, tilldelades Tekniska högskolans pris för framstående lärarinsatser 2018. Priset belönar Marcos arbete med kursen Grunder i matematik och logik på kandidatprogrammet Innovativ programmering samt utvecklingen av flera nya kurser i språkteknologi på grundnivå och avancerad nivå.

Effektivisering av bugghantering i storskalig mjukvaruutveckling

I sin doktorsavhandling har Leif Jonsson studerat hur man kan använda maskininlärning (ML) för att effektivisera felhantering i storskalig mjukvaruutveckling. Författaren undersöker empiriskt vilka ML-tekniker som är lämpliga att använda och vilken precision man kan uppnå. Effektivisering sker genom att implementera en matematiskt korrekt version av en mycket populär ML-teknik för "Topic Modeling" samt, baserat på denna, utvecklas en ny Bayesiansk klassificeringsteknik kallad DOLDA.
Sidansvarig: Webmaster