Göm menyn

Välkommen till
Institutionen för datavetenskap


Metoder för att identifiera olösbara planeringsproblem

Automatisk planering är ett av nyckelområdena inom artificiell intelligens. En automatisk planerare konstruerar planer som kan utföras för att uppnå ett givet mål. Simon Ståhlberg studerar i sin avhandling planeringsproblem där målet inte kan uppnås och presenterar flera metoder för att upptäcka när detta är fallet.

Ontologimönster för den semantiska webben

För att den Semantiska Webben ska bli verklighet, behöver människor och datorer komma överens om och standardisera kommunikation på två olika nivåer. Karl Hammars avhandling studerar Ontology Design Patterns för den semantiska webben från tre perspektiv: hur de kan konstrueras och beskrivas, hur de används på bästa sätt och hur verktyg för att hantera och använda dem bör fungera.

Komplettering av ontologier och ontologinätverk

Webben består av stora mängder data som för det mesta saknar explicit definierad struktur. Ett steg mot en mer strukturerad webb är den semantiska webben som ämnar förknippa mening med all denna data. Zlatan Dragisic har i sin avhandling kompletterat ontologier, dvs datastrukturer som hjälper automatiserade agenter att förstå och använda den data som webben innehåller.
Sidansvarig: Webmaster