Göm menyn

Välkommen till
Institutionen för datavetenskap


Bästa exjobb utfört under 2016

För 18:e gången i rad delades priset ut för bästa exjobb inom IT-området sponsrat av Dataföreningen (Östra). Pristagare på kandidatnivå blev Tim Hultman och i kategorin Master blev August Ernstsson.

Utveckling av offentlig sektors förmåga att nyttja design

Att arbete designdrivet innebär att utgå från användarens behov och förutsättningar i utvecklingsarbete. Detta angreppssätt har fått allt mer intresse från organisationer inom offentlig sektor, trots att förhållnings- och tillvägagångssätten inom design delvis krockar med organisationernas existerande utvecklingsprocesser och kultur. Lisa Malmberg har i sin avhandlingen utforskat vad designförmåga innebär och hur denna utvecklas inom den offentliga sektorn.

Förbättra säkerheten genom ökad anpassningsförmåga

I sin avhandling har Amy Rankin studerat anpassningsförmåga i säkerhetskritiska verksamheter, t.ex. flyg och krisberedskap. Komplexiteten i verksamheten gör det omöjligt att förutse och förbereda sig för alla potentiella händelser. För att hantera störningar och bibehålla kontroll vid oväntade händelser krävs att de operatörer som arbetar i systemet klarar av att anpassa sitt arbete i en komplex, föränderlig och dynamisk miljö.
Sidansvarig: Webmaster