Göm menyn

Välkommen till
Institutionen för datavetenskap


Pris för bästa doktorandartikel på RTAS 2015

Amir Aminifar tilldelades priset för bästa doktorandartikel vid Embedded Technology and Applications Symposium (RTAS) i Seattle, USA. RTAS är en stor event som är mycket selektiv och bland de mest prestigefyllda inom området.

Om kombinatorisk optimering

Vissa optimeringsproblem är i praktiken olösbara; de algoritmer vi har till förfogande kräver enorm körtid. Andra problem kan däremot lösas effektivt. Varför är det på det här viset? Vilka egenskaper är det som gör problem hanterbara, eller omvänt, svårlösta? I en doktorsavhandling på IDA om komplexitet av kombinatoriska optimeringsproblem studerar Hannes Uppman frågor av den här typen.

Firande av D40IT20 jubileum

Det var 40 år sedan som första civilingenjörsutbildningen i Datateknik skapades i Linköping och detta firades som dubbelfest med anledning av IT-programmets 20 års jubileum. Det bjöds på konferens med framstående talare, tårta och mingel bland alumner och studenter.
Sidansvarig: Webmaster