Göm menyn

Välkommen till
Institutionen för datavetenskap


Om kombinatorisk optimering

Vissa optimeringsproblem är i praktiken olösbara; de algoritmer vi har till förfogande kräver enorm körtid. Andra problem kan däremot lösas effektivt. Varför är det på det här viset? Vilka egenskaper är det som gör problem hanterbara, eller omvänt, svårlösta? I en doktorsavhandling på IDA om komplexitet av kombinatoriska optimeringsproblem studerar Hannes Uppman frågor av den här typen.

Firande av D40IT20 jubileum

Det var 40 år sedan som första civilingenjörsutbildningen i Datateknik skapades i Linköping och detta firades som dubbelfest med anledning av IT-programmets 20 års jubileum. Det bjöds på konferens med framstående talare, tårta och mingel bland alumner och studenter.

Pris för bästa exjobb

Pris för bästa exjobb som årligen tilldelas i samarbete med dataföreningen delades i år i samband med jubileums konferensen D40-IT20 på Konsert och Kongress. Viktor Löfgren och Klervie Toczé var två bland fem nominerade som fick mottag priset. Alla nominerade hyllades på scenen.
Sidansvarig: Webmaster