Göm menyn

Välkommen till
Institutionen för datavetenskap


Pris för bästa papper på UCC

Klervie Toczé presenterade prestandakrav från "mixed reality" som ett typexempel inom "edge computing" på konferensen "Utility and Cloud Computing" (UCC) och där omnämndes arbetet som vinnare av Best paper. Arbetet var gjort i samarbete med John Lindqvist som studerat på IT programmet.

Robust inkrementell slutsatsdragning utifrån osäkra informationsströmmar

Mycket information produceras och konsumeras som informationsströmmar. Informationsmängden gör det svårt att förstå världen. Daniel de Leng fokuserade i sin avhandling på två delar av problemet gällande robust inkrementell slutsatsdragning utifrån osäkra informationsströmmar; hur osäkerhet kan hanteras i resoneringsprocessen med informationsströmmar, och hur dessa kan genereras på ett robust sätt.

SWSA 10-years award

Olaf Hartig har erhållit 10-års utmärkelsen av Semantic Web Science Association. Denna utmärkelse gäller en forskningsartikel som har blivit det mest inflytelserika arbetet av alla artiklar som publicerades för tio år sedan i respektive utgåva av International Semantic Web Conference (ISWC).
Sidansvarig: Webmaster