Göm menyn

Välkommen till
Institutionen för datavetenskap


Säkrare sjöfart med AI

Magnus Bång, KMACS/HCS och Jonas Lundberg, ITN, forskar tillsammans med Sjöfartsverket i projektet AutoMon gällande övervakning av svenskt farvatten med hjälp av AI. Målet är att öka sjösäkerheten genom att i realtid analysera situationer och hitta onormala trafikrörelser.

Best Paper Award iiWAS 2020

Sijin Cheng och Olaf Hartig har vid iiWAS'2020 (the 22nd Int. Conf. on Information Integration and Web-based Applications & Services), mottagit Best Paper Award för sin artikel "FedQPL: A Language for Logical Query Plans over Heterogeneous Federations of RDF Data Sources". Detta är det första forskningsarbetet som tittar på det nya problemet med att fråga en federation av RDF-baserade grafdatabaser som är heterogena i termer av dataåtkomstgränssnitt.

Student Paper Award PRIMA2020

Fredrik Präntare och Fredrik Heintz har vid PRIMA2020 (the 23nd International Conference on Principles and Practice of Multi-Agent Systems), mottagit Student Paper Award för sin artikel "Hybrid Dynamic Programming for Simultaneous Coalition Structure Generation and Assignment".
Sidansvarig: Webmaster