Göm menyn

Välkommen till
Institutionen för datavetenskap


Ordförande för IEEE Sveriges sektion

Professor Andrei Gurtov har valts till ordförande för IEEE Sveriges sektion. Den omfattar nästan 2000 medlemmar i 14 olika intressegrupper och affinitetsgrupper. IEEE är världens största yrkesförening som främjar innovation och teknisk spetskompetens till förmån för mänskligheten som betjänar mer än 400 000 medlemmar i över 160 länder.

Sårbarhet och riskanalysmetoder och tillämpning i storskalig utveckling av säkra system

Med tanke på att programvaruprodukter i stor utsträckning används i dagens uppkopplade samhälle är det absolut nödvändigt att utforma och implementera dem för att kunna motstå ökande säkerhetshot. Det är särskilt utmanande att följa cybersäkerhetsstandarder och lagstiftning där det förväntas att cybersäkerhetsrisker är väl förstådda och behandlade.

LiU Innovations pris till årets entreprenöriella lärare

Aseel Berglund har tilldelats årets pris och motiveringen till "Linköpings entreprenöriella lärare 2020" lyder: Årets pristagare är en gränsgångare som rör sig mellan akademi och industri. Aseel Berglund bidrar till en entreprenöriell kultur vid Linköpings universitet, både som inspiration till lärarkollegor och till studenter där hon integrerar nyttiggörande, entreprenörskap och innovation både som forskare och lärare, där hon bland annat har - tillsammans med kollegor - skapat nya kurser som verkligen engagerar studenterna.
Sidansvarig: Webmaster