Göm menyn

Forskarutbildning
vid Institutionen för datavetenskap
(IDA)

LADOK / eISP

IDA:s doktorandportal

Username (LiU-ID)

Password

Mer information om
denna inloggning

Useful guides for international staff and guests

To do your PhD at IDA (interviews with PhD students)

Requirements for admission to PhD studies

Forskarutbildningen vid Institutionen för datavetenskap är organiserad på ett ämnesövergripande sätt och gemensam för hela institutionen.

Huvudprincipen är att varje doktorand genomför sitt avhandlingsarbete inom det laboratorium (dvs forskningsgrupp) till vilket han eller hon hör, och att kursdelen av forskarutbildningen skall bestå av kurser tagna från institutionens utbud och i lämplig utsträckning även från kurser vid andra institutioner och lärosäten samt i förekommande fall obligatoriska kurser inom t ex fakultet eller forskarskola.

Institutionen för datavetenskap tillhandahåller forskarutbildning inom följande områden:

Uppdelningen på flera forskarutbildningsämnen med egna studieplaner avspeglar dels de möjliga inriktningarna av studierna och avhandlingsarbetet, dels också de variationer i sammansättningen av förkunskaperna som dessa tvärvetenskapliga områden motiverar. Den för IDA gemensamma forskarutbildningen administreras av en studierektor för forskarutbildningen och ett forskarutbildningskansli. En omfattande del av forskarutbildningen bedrivs inom ramen för ett antal forskarskolor.

Forskningsområden vid IDA

Forskarskolor där IDA deltar

IDAs forskarutbildningskurser

FAQ

Doktorandanställning

Doktorandanställningar vid IDA utannonseras på sidan för lediga tjänster. Notera att vissa tjänster kan finnas utannonserade enbart på den svenska sidan!

Lediga tjänster vid IDA

Mer information

Forskarutbildningen utgår från ett forskarutbildningsämne och det ämnet är knutet till en fakultet. För IDAs del är det teknisk respektive filosofisk fakultet.

Teknisk fakultet vid LIU (LiTH) - IDA: ämnen Datalogi, Design
Hemsida

Filosofisk fakultet vid LIU (FilFak) - IDA: ämnen Kognitionsvetenskap, Statistik
Hemsida

Kontakt

Forskarstudierektor, Zebo Peng, e-post forskarstudierektor@ida.liu.se, för information om innehållet i institutionens olika forskningsområden.

Forskarutbildningssamordnare, Anne Moe , anne.moe@liu.se, för information om forskarutbildningen.


Sidansvarig: Forskarstudierektor