Göm menyn

Forskarutbildning vid Institutionen för datavetenskap (IDA)

Interested in joining us? Useful guides for international staff and guests


Doktorandportalen

Username (LiU-ID)

Password

Mer information om
denna inloggning

Forskarutbildningen vid Institutionen för datavetenskap är organiserad på ett ämnesövergripande sätt och gemensam för hela institutionen.

Huvudprincipen är att varje forskarstuderande genomför sitt avhandlingsarbete inom det laboratorium (dvs forskningsgrupp) till vilket han eller hon hör, och att kursdelen av forskarutbildningen skall bestå av kurser tagna från institutionens utbud och i lämplig utsträckning även från kurser vid andra institutioner och lärosäten samt i förekommande fall obligatoriska kurser inom t ex fakultet eller forskarskola.

Institutionen för datavetenskap tillhandahåller forskarutbildning inom följande områden:

Uppdelningen på flera forskarutbildningsämnen med egna studieplaner avspeglar dels de möjliga inriktningarna av studierna och avhandlingsarbetet, dels också de variationer i sammansättningen av förkunskaperna som dessa tvärvetenskapliga områden motiverar. Den för IDA gemensamma forskarutbildningen administreras av en studierektor för forskarutbildningen och ett forskarutbildningskansli. En omfattande del av forskarutbildningen bedrivs inom ramen för ett antal forskarskolor.

Forskningsområden vid IDA

Forskarskolor där IDA deltar

IDAs forskarutbildningskurser

FAQ

Doktorandanställning

Doktorandanställningar vid IDA utannonseras på sidan för lediga tjänster. Notera att vissa tjänster kan finnas utannonserade enbart på den svenska sidan!

Lediga tjänster vid IDA

Inför examen

Minneslistor inför examen:

Disputation Filosofiska fakulteten

Disputation Tekniska fakulteten

Licentiatexamen Filosofiska fakulteten

Licentiatexamen Tekniska fakulteten

Mer information

Forskarstudiehandboken innehåller allmän information om exempelvis behörighet, antagning och studiefinansiering.
LiTH:s forskarstudiehandbok

Kontakta vår forskarstudierektor, Petru Eles, e-post forskarstudierektor@ida.liu.se, om du vill ha information om innehållet i institutionens olika forskningsområden.

Kontakta vår forskarutbildningssamordnare, Anne Moe , anne.moe@liu.se, för information om forskarutbildningen.


Sidansvarig: Forskarstudierektor
Senast uppdaterad: 2017-08-04