Göm menyn

Forskarskolor vid IDA


En omfattande del av forskarutbildningen vid IDA bedrivs inom ramen för ett antal forskarskolor.

Värd för följande forskarskolor

Graduate School in Computer Science

Medverkan i följande forskarskolor

WASP Wallenberg Autonomous Systems and Software Program
Just Transitions Graduate School
Excellence Center at Linköping-Lund in Information TechnologySidansvarig: Forskarstudierektor