Göm menyn

IDAs belägenhet och lokaler

IDA finns på Campus Valla, Linköping, i hus B och E.

Campus Valla

Sök ett rum/kontor eller en skrivare inom IDA

Skriv (del av) ett rums-, kontors- eller skrivarnamn.Sidansvarig: Eva Pelayo
Senast uppdaterad: 2017-08-17