Göm menyn

IDAs belägenhet och lokaler

IDA finns på Campus Valla, Linköping, i hus B och E. Vi har även en labblokal i hus Terra.

Sök ett rum/kontor eller en skrivare inom IDA

Skriv (del av) ett rums-, kontors- eller skrivarnamn.Sidansvarig: Eva Pelayo
Senast uppdaterad: 2019-12-05