Göm menyn

I akuta situationer (dygnet runt)

Vid inbrott, inbrottsförsök, misstanke om att obehöriga personer rör sig i lokalerna, ring Väktaren, Vallaområdet.
Anställda: Detta gäller även vid förlust av passerkort. Sedan ska du kontakta din administratör som gör polisanmälan.
 013 - 28 40 87 Vardagar kl 7.00-17.00
 013 - 28 58 88 Övrig tid
 E-post: larm@lokal.liu.se

Privat: Vid förlust av ID-handling, polisanmäl och ring även Upplysningscentralen,
tel 0900-1012030 (betalnummer), för att spärra handlingen.
 
Akuta fel i fastigheterna.  013 - 36 45 00

Vid brand eller annan nödsituation, kontakta SOS Alarm.  112
Hjärtstartare (Campusväktare med defibrillator) (013-28) 20 10

Utrymning vid brandlarm
 

Rutin-/checklista för första hjälpen och krishantering vid IDA (intern länk)

Säkerhet vid LiU (intern länk)

Råd vid pågående dödligt våld (intern länk)

Krisstöd (intern länk)  


Sidansvarig: Webmaster
Senast uppdaterad: 2019-05-21