Göm menyn

I akuta situationer (dygnet runt)

Vid inbrott, inbrottsförsök, misstanke om att obehöriga personer rör sig i lokalerna, ring Väktaren, Vallaområdet.
Anställda: Detta gäller även vid förlust av passerkort. Sedan ska du kontakta din administratör som gör polisanmälan.
 013 - 28 40 87 Vardagar kl 7.00-17.00
 013 - 28 58 88 Övrig tid
 E-post: larm@lokal.liu.se
 

 
Privat: Vid förlust av ID-handling, polisanmäl och ring även Upplysningscentralen,
tel 0900-1012030 (betalnummer), för att spärra handlingen.
   
 
Akuta fel i fastigheterna. 010-557 24 00   

 
Vid brand eller annan nödsituation, kontakta SOS Alarm.  112
Hjärtstartare centralt (Campusväktar med defibrillator). 013-28 20 10
Hjärtstartare IDA: Finns i E-huset i fikautrymmet, plan 3, 3F:459 samt i B-huset utanför Grace Hopper, korridor 327AUtrymning vid brandlarm
 

 
Rutin-/checklista för första hjälpen och krishantering vid IDA (intern länk)

 
Säkerhet vid LiU (intern länk)

 
Råd vid pågående dödligt våld (intern länk)

 
Krisstöd (intern länk)    


Sidansvarig: Webmaster
Senast uppdaterad: 2021-08-12