Göm menyn

Grundutbildning

Institutionen för datavetenskap ger 200 kurser under ett år (70 kurser inom filosofisk fakultet och 130 kurser inom teknisk fakultet). Totalt har vi c:a 8000 registrerade studenter som läser våra olika kurser under ett år.

Vi ger kurser på civilingenjörsprogrammen för maskinteknik, teknisk fysik och eletroteknik, industriell ekonomi, datateknik, teknisk biologi och informationsteknologi, på högskoleingenjörsprogrammen för datateknik, elektroteknik, kemiteknik och maskinteknik, på programmen för datavetenskap, systemvetenskap, kognitionsvetenskap och statistik, samt på de fristående kurserna geografiska informationssystem och informatik/informationssystem.

Vi ger kurser inom områdena

Artificiell intelligens
      Språkteknologi
Datorteknik
      Datorarkitektur
      Datornät
      Informationssäkerhet
Databaser
Data Mining
Kognitionsvetenskap
Interaktions- och tjänstedesign
Programmering
      Datastrukturer och algoritmer
      Programspråk
      Systemprogrammering
      Programutvecklingsmetoder och projekt
      Webbprogrammering
Statistik
Teoretisk datalogi
Tillämpningar
Övriga kurser


Sidansvarig: Grundutbildningen
Senast uppdaterad: 2012-06-05