Göm menyn

TDDE49 Databaser och informationssäkerhet för bioinformatik, 6.0 hp (Grundnivå)
/Databases and information security for bioinformatics/

2022 VT2

ExaminatorOlaf Hartig
KursadministratörAnnelie Almquist


Studierektorsområde: Databas- och informationsteknik (ADIT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen