Göm menyn

Studierektorer

Institutionen för datavetenskap (IDA) är uppdelad i fem avdelningar och de grundutbildningskurser som IDA ger är fördelade på dessa avdelningar. Inom varje avdelning finns en, i något fall två, studierektorer.

En studierektor har ekonomiskt, pedagogiskt och kvalitetsmässigt ansvar för avdelningens kurser. Även kursernas personal, såsom examinator, kursledare, övriga lärare och admininstratörer ingår i studierektorernas grundutbildningsplanering.

Avdelningen för Artificiell Intelligens och Integrerade Datorsystem (AIICS) ger kurser inom artificiell intelligens, logik och diskret matematik, programmering och programspråk.
Studierektor: Peter Dalenius

Avdelningen för Databas- och Informationsteknik (ADIT) ger kurser inom säkerhet, datornät, databaser, big data och data mining.
Studierektor: Patrick Lambrix

Avdelningen för Interaktiva och Kognitiva system(HCS) ger kurser inom kognitionsvetenskap, människa-dator-interaktion, språkteknologi och kunskapsteknik.
Studierektor: Jalal Maleki

Avdelningen för Programvara och System (SaS) ger kurser inom programmering, programspråk, programmeringsmetodik, datastrukturer och algoritmer, programvaruteknik och systemutveckling, algoritm- och komplexitetsteori, dator- och systemsimulering, datorarkitektur, datornätverk, distribuerade system, inbyggda system och realtidssystem, operativsystem, parallella system, programmeringsteori, programvaruteknik och utveckling av tekniska system.
Studierektor SaS: Martin Sjölund.
Studierektor UPP-gruppen: Klas Arvidsson.
E-post till SaS studierektor skickas till sas-sr@ida.liu.se. Se även SaS studierektors webbsida.

Avdelningen för Statistik och Maskininlärning ger kurser inom statistik och maskininlärning.
Studierektor: Jolanta Pielaszkiewicz


Huvudstudierektor mot teknisk fakultet: Marco Kuhlmann


Sidansvarig: Grundutbildningen
Senast uppdaterad: 2022-01-24