Marco Kuhlmann
Marco Kuhlmann
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
marco.kuhlmann@liu.se
013-28 46 44
E 2G:436 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~marku61/, liu.se/medarbetare/marku61
Medlem i:
Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)
Människocentrerade system (HCS)
Språkteknologi och textutvinning (NLP)
Databehandling av naturligt språk (NLPLAB)

Sidansvarig: Webmaster