Jalal Maleki
Jalal Maleki
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
jalal.maleki@liu.se
013-28 19 63
E 3F:446 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~jalma87/
Medlem i:
Interaktiva och kognitiva system (HCS)
HCS Undervisningsgruppen för datavetenskap (HCSED)

Sidansvarig: Webmaster