Göm menyn

729G78 Artificiell intelligens, 9.0 hp (Grundnivå)
/Artificial Intelligence/

2024 vecka 46 — 2025 vecka 02

Kursledare och examinatorArne Jönsson
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen