Göm menyn

729G78 Artificiell intelligens, 9.0 hp (Grundnivå)
/Artificial Intelligence/
2021 vecka 46 — 2022 vecka 02

Kursledare och examinatorArne Jönsson
KursadministratörVeronica Gunnarsson

2021 vecka 46 — 2022 vecka 02

Kursledare och examinatorArne Jönsson
KursadministratörVeronica Gunnarsson

2021 vecka 42 — 2022 vecka 03

Kursledare och examinatorArne Jönsson
KursadministratörVeronica Gunnarsson

2021 vecka 42 — 2022 vecka 03

Kursledare och examinatorArne Jönsson
KursadministratörVeronica Gunnarsson


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen