Göm menyn

729G78 Artificiell intelligens, 9.0 hp (Grundnivå)
/Artificial Intelligence/

2020 vecka 46 — 2021 vecka 02

Kursledare och examinatorArne Jönsson
KursadministratörSanna Karlsson


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen