Anna Grabska Eklund
Anna Grabska Eklund
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
anna.grabska.eklund@liu.se
013-28 23 62
E 3G:490 (visa karta)
Hemsida:
Medlem i:
Avdelningskansli, grundutbildning (AVD-KANSLI-GU)
Verksamhetsstöd (VS)

Sidansvarig: Webmaster