Anna Grabska Eklund
Anna Grabska Eklund
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
anna.grabska.eklund@liu.se
013-28 23 62
E 3G:490 (visa karta)
Hemsida: liu.se/medarbetare/anngr48
Medlem i:
Avdelningskansli, grundutbildning (AVD-KANSLI-GU)
Ekonomi och verksamhetsnära stöd (EVS)
Verksamhetsstöd (VS)

Sidansvarig: Webmaster