Robin Keskisärkkä
Robin Keskisärkkä
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
robin.keskisarkka@liu.se
013-28 15 98
E 329:159 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~robke04/
Medlem i:
Interaktiva och kognitiva system (HCS)
Människor, datorer och arbete (MDA)

Sidansvarig: Webmaster