Göm menyn

TDDE16 Text Mining, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Text Mining/

2023 HT2

ExaminatorMarco Kuhlmann
KursadministratörAnna Grabska Eklund

2022 HT2

ExaminatorMarco Kuhlmann
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen