Marcel Bollmann
Marcel Bollmann
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
marcel.bollmann@liu.se
013-28 15 72
E 2G:446 (visa karta)
Hemsida: liu.se/medarbetare/marbo59
Medlem i:
Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)
Språkteknologi och textutvinning (NLP)

Sidansvarig: Webmaster