Göm menyn

Profiler och inriktningar på IDA

Denna sida innhåller information om profiler och inriktningar som IDA har ansvaret för inom tekniska fakulteten. För fullständig information om alla profiler, se Studiehandboken. För information om de utbildningsprogram som IDA ger kurser till, oavsett fakultet, se programsidan.


Datateknik (D) och Informationsteknologi (IT)
Datorsystem | Petru Eles
Programmering och algoritmer | Mikael Asplund
Säkra system | Nahid Shahmehri
Spelprogrammering | Erik Berglund
AI och maskininlärning | Fredrik Heintz
Storskalig mjukvaruutveckling | Kristian Sandahl

Se även programnämndens sida med information om alla profiler på D samt alla profiler på IT. För äldre studenter finns även information om gamla profiler: Bioinformatik, IT, ekonomi och affärsprocesser, Programvaruproduktion.


Industriell ekonomi (I) och Industriell ekonomi, internationell (Ii)
Datateknik (teknisk inriktning) | Aseel Berglund

Se även programnämndens sida med information om tekniska inriktningar på I/Ii .Sidansvarig: Grundutbildningen
Senast uppdaterad: 2021-05-10