Göm menyn

ETE352 Cybersäkerhet - grunder och medvetenhet,  hp (G)
/Cybersecurity - fundamentals and awareness/

Kursen ges för första gången 2021.
2022 Ht1 — Ht2

ExaminatorMikael Asplund
KursadministratörAnna Grabska Eklund

2021 Ht1 — Ht2

ExaminatorMikael Asplund
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen