Göm menyn

769A34 Interaktionsdesign, studiokurs, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Interaction Design, studio course/

Kursen ges för första gången 2023.

2023 Ht2Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen