Mattias Arvola
Mattias Arvola
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
mattias.arvola@liu.se
013-28 57 03
E 3G:454 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~matar63/, liu.se/medarbetare/matar63
Medlem i:
Människocentrerade system (HCS)
Interaktion och tjänstedesign (IxS)

Sidansvarig: Webmaster