Mattias Arvola
Mattias Arvola
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
mattias.arvola@liu.se
013-28 57 03
E 3G:454 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~matar63/
Medlem i:
Interaktiva och kognitiva system (HCS)
Interaktion och tjänstedesign (IxS)

Sidansvarig: Webmaster