Hide menu

Interaction and Service Design Research Group (IxS)

The IxS research group studies the applied art of facilitating people's interaction as it is mediated by IT-based products, services, and systems.

At the centre of our work, as in all design work, are human concerns, sketching and expression of ideas, innovation and methodological work. Design is a work process for developing solutions in a reflective and innovative manner, meeting both functional and aesthetic requirements based on the needs of people.

Design and KU at LiU

2014-04-24

Redovisning av KU-medel och pågående forskning (esa)

Seminarium - Linköpings universitet
Redovisning av projekt som bedrivits med medel från det konstnärliga utvecklingsarbetet, KU-medel och pågående forskning på den estetiska insitutionen. 13.15 – 14.45 Seminarium Annelie Holmberg, form 1 Annelie Holmberg presenterar sitt pågående forskningsprojekt "Hantverkarna vid Handarbetets vänner". Med målsättning om att skildra verksamheten vid ateljén utifrån hantverkarnas perspektiv har erfarna hantverkare anställda under sista halvan av 1900-talet och inledningen av 2000-talet intervjuats. Fokus är lärande inom verksamheten och tillverkningstekniska aspekter som exempelvis materialval, redskap, teknik och tolkningen av konstnärens skiss. 15.15 -16.15 Seminarium Inez Isaksson-Vogel, mu 1 Isaksson-Vogel har genom konstnärligt utvecklingsmedel sökt gå vidare i sitt eget skapande med att utveckla färdigheter inom digitalt bildberättande, med egna bilder och eget skrivande som centrala uttryck. Isaksson-Vogel har arbetat i en poetisk prosaform genom att kombinera ord med bild, men även det omvända förhållandet, att använda bilderna som en utgångspunkt för skrivandet.
Kl 13:15 - 16:30
Plats: Form 1 och Mu1, Hus Key
För mer information se http://www.liu.se/ikk/ffu/ku/ku?l=sv, kontakta Frida Berntsson, e-post frida.berntsson@liu.se, telefon +46 13 281973.

2014-05-06

Disputation i kognitionsvetenskap - Johan Blomkvist

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Johan Blomkvist, MDALAB, IDA, försvarar för filosofie doktorsexamen sin avhandling "Representing Future Situations of Service: Prototyping in Service Design". Huvudhandledare: Docent Stefan Holmlid. Opponent: Professor Youn-kyung Lim, Creative Interaction Design Lab. KAIST, Korea
Kl 13:00
Plats: Visionen, hus B, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-105499, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-13-281460.

2014-05-07

Boundaries within design and service research

Seminarium - Design & KU
Design research seminar with leading scholars in the cross-section between design and service research. Youn-kyung Lim, Laying out the Possible Paths of HCI: Meaningful Boundarylessness (KAIST, Seoul) Anu Helkkula, Experience as a research topic in Service research (Hanken School of Economics)
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Linköping, Valla, E-huset, Alan Turing
För mer information se http://www.ida.liu.se/~ixs, kontakta Stefan Holmlid, e-post stefan.holmlid@liu.se, telefon 013 285633.

Members

Mattias Arvola
Johan Blomkvist
Stefan Holmlid
Lisa Malmberg
Mathias Nordvall
Eva L. Ragnemalm
Fabian Segelström
Johan Åberg

Designers in residence

Carmelo Di Stefano
Jenny Johansson

Master students

Jeanette Bendelin
Thea Dahlqvist

Affiliated

Jakob Bandelin
Jody Foo
Annika Silvervarg


Page responsible: Stefan Holmlid
Last updated: 2012-08-25