Göm menyn

Välkommen till
Institutionen för datavetenskap


Beräkningskomplexitet av optimeringsproblem i planering

Automatisk planering är ett beräkningsproblem som är känd av vara väldigt svårt. Meysam Aghighi har i sin avhandling studerat beräkningskomplexiteten för olika optimeringsproblem i automatisk planering.

Bästa exjobb utfört under 2016

För 18:e gången i rad delades priset ut för bästa exjobb inom IT-området sponsrat av Dataföreningen (Östra). Pristagare på kandidatnivå blev Tim Hultman och i kategorin Master blev August Ernstsson.

Utveckling av offentlig sektors förmåga att nyttja design

Att arbete designdrivet innebär att utgå från användarens behov och förutsättningar i utvecklingsarbete. Detta angreppssätt har fått allt mer intresse från organisationer inom offentlig sektor, trots att förhållnings- och tillvägagångssätten inom design delvis krockar med organisationernas existerande utvecklingsprocesser och kultur. Lisa Malmberg har i sin avhandlingen utforskat vad designförmåga innebär och hur denna utvecklas inom den offentliga sektorn.
Sidansvarig: Webmaster