Göm menyn

Välkommen till
Institutionen för datavetenskap


LiU-vinst i 11th DIMACS Implementation Challenge

I ett samarbete mellan Oleg Burdakov på matematiska institutionen (MAI) och Jonas Kvarnström och Patrick Doherty på IDA har LiU-laget vunnit pris i 11th DIMACS Implementation Challenge, en prestigefylld utmaning som detta år gäller att lösa Steinerträdproblem. LiU-laget hade bästa resultatet inom hop-constrained directed Steiner tree problems, som anses vara en av de svårare varianterna av Steinerträdsproblem.

Saab belönar säkerhetsforskare

Åke Svenssons forskarstipendium går i år till Simin Nadjm-Tehrani, professor i datavetenskap på Linköpings universitet. Simin Nadjm-Tehrani får stipendiet för sina forskningsgenombrott när det handlar om utvecklingen av pålitliga datasystem för säkerhetskritiska applikationer samt för kommunikationstillgänglighet i händelse av kris som hotar samhällssäkerhet.

Pris för särskilda insatser

Professor Arne Jönsson tilldelas Filosofiska fakultetens pris för särskilda insatser för fakultetens grundutbildning eller forskarutbildning. Han erhåller utmärkelsen för sina pedagogiska insatser både som lärare, programansvarig ledare och pedagogisk inspiratör för de kognitionsvetenskapliga programmen.
Sidansvarig: Webmaster