Göm menyn

Välkommen till
Institutionen för datavetenskap


Utnämning av Wilkes-stipendiat 2017

Wilkes-stipendiet tilldelas varje år till en framträdande kvinnlig student inom datalogi. 2017 års stipendiat är Anna Montelius, som läser på andra året inom civilingenjörsutbildningen Mjukvaruteknik. Stipendiet innebär en konferensresa som kommer att äga rum 2018.

Metoder för att identifiera olösbara planeringsproblem

Automatisk planering är ett av nyckelområdena inom artificiell intelligens. En automatisk planerare konstruerar planer som kan utföras för att uppnå ett givet mål. Simon Ståhlberg studerar i sin avhandling planeringsproblem där målet inte kan uppnås och presenterar flera metoder för att upptäcka när detta är fallet.

Ontologimönster för den semantiska webben

För att den Semantiska Webben ska bli verklighet, behöver människor och datorer komma överens om och standardisera kommunikation på två olika nivåer. Karl Hammars avhandling studerar Ontology Design Patterns för den semantiska webben från tre perspektiv: hur de kan konstrueras och beskrivas, hur de används på bästa sätt och hur verktyg för att hantera och använda dem bör fungera.
Sidansvarig: Webmaster