Göm menyn

Välkommen till
Institutionen för datavetenskap


Start av forskningscentret RICS

I september inleddes ett femårigt forskningsprojekt för att bygga upp ett nationellt forskningscenter om resilienta informations- och styrsystem (RICS). Centret finansieras av MSB med 20 mkr och leds av Simin Nadjm-Tehrani på IDA i samarbete med forskare från Chalmers och KTH.

Analysverktyg för distribuerade inbyggda system

I vårt vardagliga liv spelar inbyggda distribuerade realtidssystem en viktig roll, exempelvis i våra bilar och telefoner. Bogdan Tanasas doktorsavhandling bidrar till utvecklingen av analysverktyg som kan hjälpa oss att designa säkra och effektiva realtidssystem.

Pris för bästa doktorandartikel på RTAS 2015

Amir Aminifar tilldelades priset för bästa doktorandartikel vid Embedded Technology and Applications Symposium (RTAS) i Seattle, USA. RTAS är en stor event som är mycket selektiv och bland de mest prestigefyllda inom området.
Sidansvarig: Webmaster