Göm menyn

Välkommen till
Institutionen för datavetenskap


Bästa exjobb unfört under 2015

För 17:e gången i rad delades ut priset för bästa exjobb inom IT området sponsrad av Dataföreningen. Promotorn Inger Erlander Klein korade Alexander Alesand (masternivå), samt Mathias och Viktor Almquist (kandidatnivå) som vinnare av priset och berömde samtliga nominerade för välutförda arbeten.

Värdering av delad strategisk förståelse

I händelse av kris och vid militära insatser arbetar beslutsfattare tillsammans i stab. Det antas att staber där medlemmarna har en delad förståelse av vilka de gemensamma målen är bättre klarar av att lösa sin uppgift. I sin doktorsavhandling ”Assessing shared strategic understanding” har Peter Berggren genom flera iterationer utvecklat ett instrument för att mäta delad förståelse i team.

Framsteg inom kedje-grafer

Sannolikhetsbaserade grafiska modeller är idag en av de vanligaste använda arkitekturerna för att modellera system som innehåller osäkerhet. De används i en uppsjö av applikationer som t.ex. automatisk felsökning i skrivare eller beslutsstödsystem inom finansmarknadsanalys. I sin doktorsavhandling diskuterar Dag Sonntag en sån typ av modell kallad kedje-grafer och presenterar nya framsteg som gjorts inom forskningsområdet.
Sidansvarig: Webmaster