Göm menyn

Välkommen till
Institutionen för datavetenskap


Första året på U-programmet

Den första kullen av civilingenjörer i mjukvaruteknik har slutfört första utbildningsåret och integrerats in i studentaktiviteterna under D-sektionen. Programmet har fortsatt högt söktryck även andra året och utveckling av flera nya kurser med betoning på projektbaserad inlärning pågår.

Människa-robotinteraktion för semi-autonoma assisterande robotar

Semi-autonoma assisterande robotar är en typ av autonom robot som vid behov kan ta hjälp av en extern operatör för att lösa uppgifter som är för komplicerade att lösas självständigt av roboten. Marcus Mast har i sin doktorsavhandling studerat hur man skall designa sådana robotar för att på bästa sätt assistera äldre i hemmiljö.

Priset för bästa exjobb 2013

Priset för bästa exjobb utfört under 2013 delades ut i samarbete med Dataföreningen under en ceremoni där även DataSaabs vänner valde stipendiater bland gymnasister och skolpedagoger. Tre exjobb utförda av Simon Andersson (IDA), Martin Danelljan (ISY) samt Lina Lagerberg tillsammans med Tor Skude (IDA) fick var sitt pris, bland tio nominerade studenter som skrev åtta exjobb.
Sidansvarig: Webmaster