Göm menyn

Välkommen till
Institutionen för datavetenskap


Avtackning av avgående prefekt

IDAs avgående prefekt, Professor Mariam Kamkar, avtackades vid en uppsluppen ceremoni i samband med institutionens julmiddag. Mariam tillträdde som prefekt 2000 och vid årsskiftet 2017/2018 kommer hon därmed att ha varit prefekt under 18 år, vilket är mer än halva tiden institutionen har funnits. År 2008 mottog hon universitetets ledarskapspris första gången det delades ut.

Utnämning av Wilkes-stipendiat 2017

Wilkes-stipendiet tilldelas varje år till en framträdande kvinnlig student inom datalogi. 2017 års stipendiat är Anna Montelius, som läser på andra året inom civilingenjörsutbildningen Mjukvaruteknik. Stipendiet innebär en konferensresa som kommer att äga rum 2018.

Metoder för att identifiera olösbara planeringsproblem

Automatisk planering är ett av nyckelområdena inom artificiell intelligens. En automatisk planerare konstruerar planer som kan utföras för att uppnå ett givet mål. Simon Ståhlberg studerar i sin avhandling planeringsproblem där målet inte kan uppnås och presenterar flera metoder för att upptäcka när detta är fallet.
Sidansvarig: Webmaster