Göm menyn

Välkommen till
Institutionen för datavetenskap


IDA:s grundare hedras

Professor emeritus Erik Sandewall har betytt mycket för Linköpings universitet och för Institutionen för datavetenskap, IDA. Han blev Sveriges första professor i datalogi och det var också han som grundade IDA. Nu hedras Erik Sandewall genom att institutionen låter resa en staty till hans ära, en staty som också ska minna om den akademiska datavetenskapens vagga i Sverige.

Första året på U-programmet

Den första kullen av civilingenjörer i mjukvaruteknik har slutfört första utbildningsåret och integrerats in i studentaktiviteterna under D-sektionen. Programmet har fortsatt högt söktryck även andra året och utveckling av flera nya kurser med betoning på projektbaserad inlärning pågår.

Människa-robotinteraktion för semi-autonoma assisterande robotar

Semi-autonoma assisterande robotar är en typ av autonom robot som vid behov kan ta hjälp av en extern operatör för att lösa uppgifter som är för komplicerade att lösas självständigt av roboten. Marcus Mast har i sin doktorsavhandling studerat hur man skall designa sådana robotar för att på bästa sätt assistera äldre i hemmiljö.
Sidansvarig: Webmaster