Hide menu

Final Theses - IDA

Lediga examensarbeten / Thesis opportunities


Examensarbeten hos IDA:s forskningsgrupper/
Projects at research laboratories at IDA

Företag / Companies

Om du också vill publicera ett exjobb här, skicka en pdf-fil till koordinatorn.

Exjobbsförslag behålls max två år efter att de publicerats här.

Examensarbeten hos ISY / Final theses at ISY

IDA's neighbouring department ISY also has some final theses with computer science contents; see ISY's thesis proposal page.

Examensarbeten hos IFM / Final theses at IFM

Övrigt vid LiU / Others at LiU

Se annonsering hos KarriärCentrum i Kårallen / See the announcements at KarriärCentrum in Kårallen

... och även Anslagstavlan hos student.liu.se /
... and also Anslagstavlan (the electronic message board) at student.liu.se

Övrig exjobbsannonsering

Se även fristående företag och tjänster för exjobbsförmedling som Xamera och Graduateland.

Page responsible: Ola Leifler
Last updated: 2016-12-08