Göm menyn
Hus E

IDA - Institutionen för datavetenskap

Institutionens forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden, inkluderande teoretisk datalogi, programmeringsmiljöer, programutvecklingsmetodik, realtidssystem och inbyggda system, artificiell intelligens, informationssäkerhet, databassystem, informationssystem, datorlingvistik, kognitionsvetenskap, interaktions- och tjänstedesign, autonoma system och statistik.

Vår breda forskning påverkar direkt vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom sex civil- och fem högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom datavetenskap, kognitionsvetenskap, statistik, dataanalys och lärarutbildningen.

Institutionen för datavetenskap grundades 1983 men dess rötter går tillbaka till tidigt sjuttiotal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa med sina 190 anställda, varav 68 disputerade lärare/forskare, inklusive 26 professorer. Ungefär 80 forskarstuderande deltar i institutionens forskarutbildning, varav 43 med doktorandanställning.

   Mariam Kamkar
   Prefekt


Sidansvarig: Webmaster
Senast uppdaterad: 2014-05-08