Göm menyn

IDA:s kalendarium

2017-04-05
Licentiatseminarium Andreas Löfwenmark
Seminarium
13:15

Andreas Löfwenmark, RTSLAB/SAS/IDA, presenterar för teknologie licentiatexamen avhandlingen "Timing Predictability in Future Multi-Core Avionics Systems". Huvudhandledare: Professor Simin Nadjm-Tehrani. Opponent: Dr. Risat Pathan, Chalmers

Plats: Alan Turing, hus E, Campus Valla
Se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-134427 för vidare information eller kontakta Anne Moe, epost anne.moe@liu.se, telefon +46-13-281460.


Sidansvarig: Webmaster