Göm menyn

IDA:s kalendarium

2015-06-01
Disputation i datalogi - Martin Sjölund
Disputation
13:15

Martin Sjölund, PELAB/CUGS/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "Tools and Methods for Analysis, Debugging, and Performance Improvement of Equation-Based Models". Huvudhandledare: Professor Peter Fritzson. Opponent: Professor Walid Taha, Halmstad University

Plats: Visionen, hus B, Campus Valla
Se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-116346 för vidare information eller kontakta Anne Moe, epost anne.moe@liu.se, telefon +46-13-281460.

2015-06-08
Licentiatseminarium Mahder Gebremedhin
Seminarium
10:15

Mahder Gebremedhin, PELAB/CUGS, IDA, presenterar för teknologie licentiatexamen avhandlingen "Automatic and Explicit Parallelization Approaches for Mathematical Simulation Models". Handledare: Professor Peter Fritzson. Opponent: Assistant Professor Francesco Casella, Politecnico di Milano, Italien

Se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-117346 för vidare information eller kontakta Anne Moe, epost anne.moe@liu.se, telefon +46-13-281460.

2015-06-09
Disputation i datalogi - Kristian Stavåker
Disputation
13:15

Kristian Stavåker, PELAB/CUGS/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "Contributions to Simulation of Modelica Models on Data-Parallel Multi-Core Architectures". Huvudhandledare: Professor Peter Fritzson. Opponent: Professor Erwin Laure, KTH

Plats: Visionen, hus B, Campus Valla
Se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-116338 för vidare information eller kontakta Anne Moe, epost anne.moe@liu.se, telefon +46-13-281460.


Sidansvarig: Webmaster