Göm menyn

IDA:s kalendarium

2017-01-30
Disputation i datalogi - Nicolas Melot
Disputation
10:15

Nicolas Melot, SaS/CUGS/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "Algorithms and Framework for Energy Efficient Parallel Stream Computing on Many-Core Architectures". Huvudhandledare: Professor Christoph Kessler. Opponent: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Teich, University of Erlangen-Nuremberg, Tyskland

Plats: Visionen, hus B, Campus Valla
Se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-132308 för vidare information eller kontakta Anne Moe, epost anne.moe@liu.se, telefon +46-13-281460.


Sidansvarig: Webmaster