Göm menyn

IDA:s kalendarium

2017-11-22
Licentiatseminarium Robin Keskisärkkä
Seminarium
13:15

Robin Keskisärkkä, MDALAB/HCS/IDA, presenterar för teknologie licentiatexamen avhandlingen "Towards Semantically Enabled Complex Event Processing". Huvudhandledare: Eva Blomqvist. Opponent: Dr. Daniele Dell'Aglio, University of Zürich, Schweiz

Plats: Alan Turing, hus E, Campus Valla
Se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-141554 för vidare information eller kontakta Anne Moe, epost anne.moe@liu.se, telefon +46-13281460.


Sidansvarig: Webmaster