Göm menyn

IDA:s kalendarium

2015-09-08
Disputation i datorsystem - Bogdan Tanasa
Disputation
13:15

Bogdan Tanasa, ESLAB/CUGS/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "Timing Analysis of Distributed Embedded Systems with Stochastic Workload and Reliability Constraints". Huvudhandledare: Professor Petru Eles. Opponent: Professor Lucia Lo Bello, University of Catania, Italien

Plats: Visionen, hus B, Campus Valla
Se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-119894 för vidare information eller kontakta Anne Moe, epost anne.moe@liu.se, telefon +46-13-281460.

2015-09-10
Licentiatseminarium Mikael Nilsson
Seminarium
13:15

Mikael Nilsson, AIICS/CUGS, IDA, presenterar för teknologie licentiatexamen avhandlingen "Efficient Temporal Reasoning with Uncertainty". Handledare: Professor Patrick Doherty. Opponent: Dr. Félix Ingrand, LAAS/CNRS, Toulouse, Frankrike

Plats: Alan Turing, hus E, Campus Valla
Se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-119409 för vidare information eller kontakta Anne Moe, epost anne.moe@liu.se, telefon +46-13-281460.


Sidansvarig: Webmaster