Göm menyn

729G49 Språk och datorer, 9.0 hp (Grundnivå)
/Language and Computers/

2024 vecka 14 — 23

KursledareJenny Kunz
ExaminatorMarcel Bollmann
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen