Göm menyn

729G49 Språk och datorer, 9.0 hp (Grundnivå)
/Language and Computers/

2021 vecka 14 — 23

KursledareArne Jönsson, Lars Ahrenberg, Evelina Rennes
KursadministratörVeronica Gunnarsson


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen