Jenny Kunz
Jenny Kunz
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
jenny.kunz@liu.se
013-28 19 76
E 2G:440 (visa karta)
Hemsida: liu.se/medarbetare/kunje68
Medlem i:
Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)
Människocentrerade system (HCS)
Språkteknologi och textutvinning (NLP)
Databehandling av naturligt språk (NLPLAB)

Sidansvarig: Webmaster