Göm menyn

732G34 Statistiska metoder för komplexa data, 7.5 hp (Grundnivå)
/Statistical Methods for complex data/

2022 HT2

ExaminatorAnn-Charlotte Hallberg
KursadministratörErika Larsson


Studierektorsområde: Statistik och maskininlärning (STIMA).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen