Göm menyn

732G34 Statistiska metoder för komplexa data, 7.5 hp (Grundnivå)
/Statistical Methods for complex data/
2022 HT2

ExaminatorLinda Wänström
KursadministratörErika Larsson

2021 HT2

ExaminatorAnn-Charlotte Hallberg
KursadministratörErika Larsson


Studierektorsområde: Statistik och maskininlärning (STAT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen