Ann-Charlotte Hallberg
Ann-Charlotte Hallberg
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
ann-charlotte.hallberg@liu.se
013-28 16 57
B 3E:489 (visa karta)
Hemsida:
Medlem i:
Statistik (STAT)
Statistik och maskininlärning (STIMA)

Sidansvarig: Webmaster