Erika Larsson
Erika Larsson
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
erika.larsson@liu.se
013-28 18 68
Hemsida: liu.se/medarbetare/erila91
Medlem i:
Avdelningskansli, grundutbildning (AVD-KANSLI-GU)
Ekonomi och verksamhetsnära stöd (EVS)
Verksamhetsstöd (VS)

Sidansvarig: Webmaster