Göm menyn

725G97 Datastrukturer och algoritmer, 7.5 hp (Grundnivå)
/Data Structures and Algorithms/
2022 Ht1

KursledareMagnus Nielsen
ExaminatorFilip Strömbäck
KursadministratörVeronica Gunnarsson

2021 Ht1

KursledareMagnus Nielsen
ExaminatorFilip Strömbäck
KursadministratörVeronica Gunnarsson


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen