Filip Strömbäck
Filip Strömbäck
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
filip.stromback@liu.se
013-28 27 52
B 3D:439 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~filst04/, liu.se/medarbetare/filst04
Medlem i:
Programvara och system (SaS)
Gruppen för utbildning i programmering och programspråk (UPP)

Sidansvarig: Webmaster