Magnus Nielsen
Magnus Nielsen
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
magnus.nielsen@liu.se
013-28 58 86
B 3D:441 (visa karta)
Hemsida: liu.se/medarbetare/magni54
Medlem i:
Programvara och system (SaS)
Gruppen för utbildning i programmering och programspråk (UPP)

Sidansvarig: Webmaster