Annelie Almquist
Annelie Almquist
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
annelie.almquist@liu.se
013-28 29 34
E 3G:488 (visa karta)
Hemsida: liu.se/medarbetare/annal27
Medlem i:
Avdelningskansli, grundutbildning (AVD-KANSLI-GU)
Ekonomi och verksamhetsnära stöd (EVS)
Verksamhetsstöd (VS)

Sidansvarig: Webmaster