Göm menyn

91MAXX Matematik: Programmering med matematisk och ämnesdidaktisk specialisering, 0.0 hp (Grundnivå)
/Mathematics: Programming with a Mathematical and Didactical Perspective/
2022 Vt1 — Vt2

KursledareTorbjörn Jonsson, Viktor Olsson, Magnus Nielsen
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Undervisningsgruppen för programmering och programmeringens didaktik (UPP).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen