Torbjörn Jonsson
Torbjörn Jonsson
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
torbjorn.jonsson@liu.se
013-28 24 67
Hemsida: www.ida.liu.se/~torjo38/, liu.se/medarbetare/torjo38
Medlem i:
Programvara och system (SaS)
Gruppen för utbildning i programmering och programspråk (UPP)

Sidansvarig: Webmaster