Viktor Olsson
Viktor Olsson
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
viktor.olsson@liu.se
013-28 58 91
B 229:208 (visa karta)
Hemsida: liu.se/medarbetare/vikol94
Medlem i:
Programvara och system (SaS)
Gruppen för utbildning i programmering och programspråk (UPP)

Sidansvarig: Webmaster