Viktor Olsson
Viktor Olsson
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
viktor.olsson@liu.se
013-28 24 90
SaS amanuensrum (visa karta)
Hemsida:
Medlem i:
Programvara och system (SaS)

Sidansvarig: Webmaster