Göm menyn

TDDE29 Codesign, verktyg och angreppssätt, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Codesign, Tools and Approaches/

2023 HT1 — HT2

ExaminatorStefan Holmlid
KursadministratörElena Larsson

2022 HT1 — HT2

ExaminatorStefan Holmlid
KursadministratörElena Larsson


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen