Stefan Holmlid
Stefan Holmlid
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
stefan.holmlid@liu.se
013-28 56 33
Campus Valla, E-huset
Hemsida: www.ida.liu.se/~steho87/, liu.se/medarbetare/steho87
Medlem i:
Människocentrerade system (HCS)
Interaktion och tjänstedesign (IxS)
Människor, datorer och arbete (MDA)

Sidansvarig: Webmaster