Göm menyn

TDDE51 Metoder och verktyg för stora distribuerade projekt, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Methods and tools for lage distributed projects/

2022 Vt1 — Vt2

ExaminatorMikael Asplund
KursadministratörAgne Virsilaite Maras


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen